Om TV 2 Humor

TV 2 Humor er en kanal bare for moro skyld med latterilge, amerikanske komedier og talk show som f.eks “Modern Family”, “New Girl” og “Tonight Show With Jimmy Fallon” – som vises dagen etter sending i USA. Kanalen skal være Norges rendyrkede humorkanal og har ingen andre mål enn å få deg til å le i en hektisk og stressa hverdag.

Kort fortalt, TV 2 Humor er kanalen du skrur på når som helst på dagen for å le – uansett om du sitter på bussen hjem eller i sofaen med katta.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.