Tag Archives: Victoria

Juni Anker-Hansen (Anette Hoff)

Juni er datter av Georg, og Anker-Hansen familiens stamme. Hun er samvittigheten som holder dem sammen med konservative og tradisjonelle verdier. Hun er velutdannet og har lang yrkeserfaring, og er en intelligent individualist som stoler mest på seg selv. Juni har vært gift med Ragnar Lunde og sammen har de barna Victoria og Albert. Hun oppdager også sent i livet at hennes mor ikke er Ingeborg, som hun alltid har trodd, men Dagny Dallimore. Hun er nå i et forhold med Arnfinn Lycke.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.