Tag Archives: Ragnhild Røed

Arnfinn Lycke (Nils Vogt)

Arnfinn er sønn av Toralf Lycke. Han har sønnen Tom med sin avdøde kone Ragnhild Røed, som for øvrig er datter av Astrid Anker-Hansen. Arnfinn er en fremgangsrik og velstående gründer, og mannen bak det suksessfulle fiskeimperiet FiskeLycke. Når Ragnhild dør arver han hennes aksjer i Hotel Cæsar-konsernet. Arnfinn er en rettferdig og familiekjær mann som skiller klart mellom business og privatliv. Denne klare moralismen blir imidlertid utfordret når to av Hotel Cæsar-konsernets mest markante kvinneskikkelser fatter interesse for ham. Han er nå i et forhold med Juni Anker-Hansen.

Tom Lycke (Steinar Johansen)

Tom er sønn av Arnfinn Lycke og Ragnhild Røed. Han vokste opp i Bliksvær i Nordland, etter at familien flyttet fra Sandefjord da han var liten. Tom er miljøaktivist i opposisjon til sin far. Han er medlem av miljøvernorganisasjonen Save the Ocean, og har sterke meninger om det familiebedriften FiskeLycke foretar seg. Toms forhold til sin far er preget av denne uenigheten, samt Arnfinns mangel på tilstedeværelse i Toms barndom. Forholdet til faren har også mye å si for Toms søken etter sin egen identitet.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.