Tag Archives: Nordland

Tom Lycke (Steinar Johansen)

Tom er sønn av Arnfinn Lycke og Ragnhild Røed. Han vokste opp i Bliksvær i Nordland, etter at familien flyttet fra Sandefjord da han var liten. Tom er miljøaktivist i opposisjon til sin far. Han er medlem av miljøvernorganisasjonen Save the Ocean, og har sterke meninger om det familiebedriften FiskeLycke foretar seg. Toms forhold til sin far er preget av denne uenigheten, samt Arnfinns mangel på tilstedeværelse i Toms barndom. Forholdet til faren har også mye å si for Toms søken etter sin egen identitet.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.