Tag Archives: Ninni Krogstad

Jens August Anker-Hansen (Kim Kolstad)

Jens August er sønn av Ingeborg og Georg Anker-Hansen – en ekte overklassegutt og individualist. Han har innehatt en rekke lederverv i konsernet, deriblant konsernsjefstillingen. Jens August er en kvinnebedårer og et businessgeni som setter gevinst foran sentimentalitet. Han har vært gift flere ganger, med både Liv, Ninni og Eva. Ekteskapene har ført til barna Goggen (med Ninni),  Jenny Augusta (med Eva) og Hugo Jr. (med Mona Lizzie).

Georg “Goggen” Anker-Hansen (Tarjei Westby)

Goggen er sønn av Jens August og Ninni Krogstad, og halvbror av Jenny Augusta. Hans forhold til faren er anstrengt, etter å ha tilbrakt mesteparten av oppveksten på kostskole i Sveits. Hans mor, som sitter i fengsel, har han knapt noe forhold til. Goggen var i lengre tid vært sammen med  Runa, noe Anker-Hansen- og Krogstad-familien hadde vanskeligheter med å akseptere. Etter forholdet til Rune tok slutt, innledet han et forhold til Hermine som han senere giftet seg med. Etter Hermine døde i en bilulykke, reiste Goggen til utlandet for å studere.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.