Tag Archives: Jens August Anker-Hansen

Jens August Anker-Hansen (Kim Kolstad)

Jens August er sønn av Ingeborg og Georg Anker-Hansen – en ekte overklassegutt og individualist. Han har innehatt en rekke lederverv i konsernet, deriblant konsernsjefstillingen. Jens August er en kvinnebedårer og et businessgeni som setter gevinst foran sentimentalitet. Han har vært gift flere ganger, med både Liv, Ninni og Eva. Ekteskapene har ført til barna Goggen (med Ninni),  Jenny Augusta (med Eva) og Hugo Jr. (med Mona Lizzie).

Eva Rosenkrantz (Rudy Claes)

Eva er datter av skipsreder Hans-Fredrik Rosenkrantz og kusine av Hans-Herman Rosenkrantz.. Eva var forlovet med den svenske greven Oscar von Krona, men det viste seg at hun hadde en sterkere vilje enn mange trodde, og sa nei til Oscar ved alteret. Hun giftet seg i stedet med Jens August, men de er nå skilt. Sammen har de datteren Jenny Augusta. For Eva er familien viktigere enn forretningene. Eva er nå sammen med Otto.

Julie Anker-Hansen (Elin Sogn)

Julie vokste opp i den tro at hun var datter av Ingeborg og Georg Anker-Hansen, men fant ut at hennes egentlig far var Harald Hildring – Georgs erkerival. Julie er halvsøsteren til Jens August, og stesøsteren til Storm og Juni. Julie har ikke søsknenes maktambisjoner. Hun har i stedet gått sin egen vei, bl.a. som kunstner og daglig leder av Cleo. I dag er hun restaurantsjef på den prestisjetunge restauranten L’ouiseau i Paris.

Georg “Goggen” Anker-Hansen (Tarjei Westby)

Goggen er sønn av Jens August og Ninni Krogstad, og halvbror av Jenny Augusta. Hans forhold til faren er anstrengt, etter å ha tilbrakt mesteparten av oppveksten på kostskole i Sveits. Hans mor, som sitter i fengsel, har han knapt noe forhold til. Goggen var i lengre tid vært sammen med  Runa, noe Anker-Hansen- og Krogstad-familien hadde vanskeligheter med å akseptere. Etter forholdet til Rune tok slutt, innledet han et forhold til Hermine som han senere giftet seg med. Etter Hermine døde i en bilulykke, reiste Goggen til utlandet for å studere.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.