Tag Archives: Ingeborg Anker-Hansen

Juni Anker-Hansen (Anette Hoff)

Juni er datter av Georg, og Anker-Hansen familiens stamme. Hun er samvittigheten som holder dem sammen med konservative og tradisjonelle verdier. Hun er velutdannet og har lang yrkeserfaring, og er en intelligent individualist som stoler mest på seg selv. Juni har vært gift med Ragnar Lunde og sammen har de barna Victoria og Albert. Hun oppdager også sent i livet at hennes mor ikke er Ingeborg, som hun alltid har trodd, men Dagny Dallimore. Hun er nå i et forhold med Arnfinn Lycke.

Jens August Anker-Hansen (Kim Kolstad)

Jens August er sønn av Ingeborg og Georg Anker-Hansen – en ekte overklassegutt og individualist. Han har innehatt en rekke lederverv i konsernet, deriblant konsernsjefstillingen. Jens August er en kvinnebedårer og et businessgeni som setter gevinst foran sentimentalitet. Han har vært gift flere ganger, med både Liv, Ninni og Eva. Ekteskapene har ført til barna Goggen (med Ninni),  Jenny Augusta (med Eva) og Hugo Jr. (med Mona Lizzie).

Julie Anker-Hansen (Elin Sogn)

Julie vokste opp i den tro at hun var datter av Ingeborg og Georg Anker-Hansen, men fant ut at hennes egentlig far var Harald Hildring – Georgs erkerival. Julie er halvsøsteren til Jens August, og stesøsteren til Storm og Juni. Julie har ikke søsknenes maktambisjoner. Hun har i stedet gått sin egen vei, bl.a. som kunstner og daglig leder av Cleo. I dag er hun restaurantsjef på den prestisjetunge restauranten L’ouiseau i Paris.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.