Tag Archives: Bea Jørgensen

Roger Nyman (Erlend Vetleseter)

Roger er nylig separert fra sin eks-kone Monica Nyman når han dukker opp i serien. Sammen har Roger og Monica datteren Vanessa. Roger sier opp sin jobb på danskebåten for å kunne tilbringe mer tid med datteren, og får seg jobb som resepsjonssjef på Hotel Cæsar, hvor han finner lykken med en av sine kolleger, stuepike Bea T. Jørgensen. De flytter sammen, et valg som i stor grad også påvirker deres to døtre Runa og Vanessa. Roger er en jordnær og omgjengelig type med høy arbeidsmoral.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.