Tag Archives: Astrid Anker-Hansen

Arnfinn Lycke (Nils Vogt)

Arnfinn er sønn av Toralf Lycke. Han har sønnen Tom med sin avdøde kone Ragnhild Røed, som for øvrig er datter av Astrid Anker-Hansen. Arnfinn er en fremgangsrik og velstående gründer, og mannen bak det suksessfulle fiskeimperiet FiskeLycke. Når Ragnhild dør arver han hennes aksjer i Hotel Cæsar-konsernet. Arnfinn er en rettferdig og familiekjær mann som skiller klart mellom business og privatliv. Denne klare moralismen blir imidlertid utfordret når to av Hotel Cæsar-konsernets mest markante kvinneskikkelser fatter interesse for ham. Han er nå i et forhold med Juni Anker-Hansen.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.