Vanessa Nyman (Marte Sæteren)

Vanessa er datter av Monica og Roger Nyman. Hun har droppet ut av videregående, og begynner i en alder av 16 år å jobbe på treningssenteret Gaius på Hotel Cæsar. Vanessa skriver en blogg, Vanessa Naked, som etter hvert får mye oppmerksomhet. Her skriver hun om det som interesserer henne mest, bl.a. familien, trening, mote og skjønnhet. Vanessa kan virke som en sterk og selvsikker ung dame, men som alle jenter i den alderen er det ting ved seg selv hun er usikker på.

Bea T. Jørgensen (Lone Klein)

Bea har datteren Runa, som ble tatt fra henne da hun ble arrestert for narkotikasmugling. Etter ni år bak murene fikk Bea jobb som stuepike på Hotel Cæsar, og gjenopptar kontakten med Runa. Bea sliter med å takle morsrollen etter årene i fengsel. Beas store ønske er en helt normal hverdagstilværelse. På hotellet møter Bea Svein Krogstad, som hun innleder et forhold med, men som forlater henne ved alteret. Bea er ikke lenger stuepike, men driver blomsterbutikken Cæsarion på Hotel Cæsar

Roger Nyman (Erlend Vetleseter)

Roger er nylig separert fra sin eks-kone Monica Nyman når han dukker opp i serien. Sammen har Roger og Monica datteren Vanessa. Roger sier opp sin jobb på danskebåten for å kunne tilbringe mer tid med datteren, og får seg jobb som resepsjonssjef på Hotel Cæsar, hvor han finner lykken med en av sine kolleger, stuepike Bea T. Jørgensen. De flytter sammen, et valg som i stor grad også påvirker deres to døtre Runa og Vanessa. Roger er en jordnær og omgjengelig type med høy arbeidsmoral.

Julie Anker-Hansen (Elin Sogn)

Julie vokste opp i den tro at hun var datter av Ingeborg og Georg Anker-Hansen, men fant ut at hennes egentlig far var Harald Hildring – Georgs erkerival. Julie er halvsøsteren til Jens August, og stesøsteren til Storm og Juni. Julie har ikke søsknenes maktambisjoner. Hun har i stedet gått sin egen vei, bl.a. som kunstner og daglig leder av Cleo. I dag er hun restaurantsjef på den prestisjetunge restauranten L’ouiseau i Paris.

Georg “Goggen” Anker-Hansen (Tarjei Westby)

Goggen er sønn av Jens August og Ninni Krogstad, og halvbror av Jenny Augusta. Hans forhold til faren er anstrengt, etter å ha tilbrakt mesteparten av oppveksten på kostskole i Sveits. Hans mor, som sitter i fengsel, har han knapt noe forhold til. Goggen var i lengre tid vært sammen med  Runa, noe Anker-Hansen- og Krogstad-familien hadde vanskeligheter med å akseptere. Etter forholdet til Rune tok slutt, innledet han et forhold til Hermine som han senere giftet seg med. Etter Hermine døde i en bilulykke, reiste Goggen til utlandet for å studere.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.