Alle innlegg av Christoffer Solstad Steen

Juni Anker-Hansen (Anette Hoff)

Juni er datter av Georg, og Anker-Hansen familiens stamme. Hun er samvittigheten som holder dem sammen med konservative og tradisjonelle verdier. Hun er velutdannet og har lang yrkeserfaring, og er en intelligent individualist som stoler mest på seg selv. Juni har vært gift med Ragnar Lunde og sammen har de barna Victoria og Albert. Hun oppdager også sent i livet at hennes mor ikke er Ingeborg, som hun alltid har trodd, men Dagny Dallimore. Hun er nå i et forhold med Arnfinn Lycke.

Jens August Anker-Hansen (Kim Kolstad)

Jens August er sønn av Ingeborg og Georg Anker-Hansen – en ekte overklassegutt og individualist. Han har innehatt en rekke lederverv i konsernet, deriblant konsernsjefstillingen. Jens August er en kvinnebedårer og et businessgeni som setter gevinst foran sentimentalitet. Han har vært gift flere ganger, med både Liv, Ninni og Eva. Ekteskapene har ført til barna Goggen (med Ninni),  Jenny Augusta (med Eva) og Hugo Jr. (med Mona Lizzie).

Eva Rosenkrantz (Rudy Claes)

Eva er datter av skipsreder Hans-Fredrik Rosenkrantz og kusine av Hans-Herman Rosenkrantz.. Eva var forlovet med den svenske greven Oscar von Krona, men det viste seg at hun hadde en sterkere vilje enn mange trodde, og sa nei til Oscar ved alteret. Hun giftet seg i stedet med Jens August, men de er nå skilt. Sammen har de datteren Jenny Augusta. For Eva er familien viktigere enn forretningene. Eva er nå sammen med Otto.

Arnfinn Lycke (Nils Vogt)

Arnfinn er sønn av Toralf Lycke. Han har sønnen Tom med sin avdøde kone Ragnhild Røed, som for øvrig er datter av Astrid Anker-Hansen. Arnfinn er en fremgangsrik og velstående gründer, og mannen bak det suksessfulle fiskeimperiet FiskeLycke. Når Ragnhild dør arver han hennes aksjer i Hotel Cæsar-konsernet. Arnfinn er en rettferdig og familiekjær mann som skiller klart mellom business og privatliv. Denne klare moralismen blir imidlertid utfordret når to av Hotel Cæsar-konsernets mest markante kvinneskikkelser fatter interesse for ham. Han er nå i et forhold med Juni Anker-Hansen.

Tom Lycke (Steinar Johansen)

Tom er sønn av Arnfinn Lycke og Ragnhild Røed. Han vokste opp i Bliksvær i Nordland, etter at familien flyttet fra Sandefjord da han var liten. Tom er miljøaktivist i opposisjon til sin far. Han er medlem av miljøvernorganisasjonen Save the Ocean, og har sterke meninger om det familiebedriften FiskeLycke foretar seg. Toms forhold til sin far er preget av denne uenigheten, samt Arnfinns mangel på tilstedeværelse i Toms barndom. Forholdet til faren har også mye å si for Toms søken etter sin egen identitet.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.