Arnfinn Lycke (Nils Vogt)

Arnfinn er sønn av Toralf Lycke. Han har sønnen Tom med sin avdøde kone Ragnhild Røed, som for øvrig er datter av Astrid Anker-Hansen. Arnfinn er en fremgangsrik og velstående gründer, og mannen bak det suksessfulle fiskeimperiet FiskeLycke. Når Ragnhild dør arver han hennes aksjer i Hotel Cæsar-konsernet. Arnfinn er en rettferdig og familiekjær mann som skiller klart mellom business og privatliv. Denne klare moralismen blir imidlertid utfordret når to av Hotel Cæsar-konsernets mest markante kvinneskikkelser fatter interesse for ham. Han er nå i et forhold med Juni Anker-Hansen.