Surrebukker eller terrorister?

Terrorplottet mot JFK flyplassen virker skremmende, det kunne satt store deler av New York City i flammer. Men bli ikke forbauset om terroristene vi nå hører om viser seg å være et par surrete tapere.

Muslimer i USA er glade i landet sitt, viser en ny undersøkelse. De er mye mer integrert og fornøyd enn muslimer i Europa. I USA er det lettere å få jobb, muslimene ser ser muligheter.

Så mens vi snakker om terrorangrepet som IKKE skjedde på JFK, bør vi tenke på det som faktisk skjedde i London. Transportsystemet ble i 2005 sprengt av muslimske ungdommer som var født og oppvokst i Storbritannia. Det samme med bombingen av Madrid i 2004, utført av muslimer oppvokst i Europa. De som slo til mot USA 11. september 2001 fløy inn til USA, fra andre land. Noen hadde bakgrunn fra Hamburg Tyskland, men ikke fra USA

Det meste politiet her i USA finner av såkalt "hjem avlet" muslimsk terrorisme er hjelpeløse sosiale utskudd som dem vi så i Miami. Mest kjente for å be Al Qaida om hjelp til nye støvler.

Terroristene i USA er ikke muslimer. Historisk er det ekstremister på høyresiden, som er de farlige jmf Oklahoma bomben. .

Den interessant debatten er, etter min mening, følgende: Hvorfor får USA til integreringen så mye bedre enn Europa?. Amerikanske muslimer er opptatt av å bygge sin egen fremtid — og landet!

03.jun.2007 @ 10:22av Hans Kr.

Er vel kanskje ikke så rart at USA har det enklere med integrerin enn Europa, eller Norge.
Hele USA består jo faktisk av mennesker som har kommet flytende fra ulike steder elleres i verden.
Den som er igjen av den orginale amerikaner ,(indianeren) sitter jo stor sett driting på en eller annen bar i Dakota, og drikker på staens regning.
Og det er vel mye enklere å bedrive integrering på et kontinenet som USA, fordi alle har ulik kulturell bakgrunn, og ser det samme hos alle andre.
Dermed får man ingen som tviholder på sin kultur, og hevder som vi dessverre kan se andre steder at det er den eneste rette.
USA har etter at det ble “funnet” utviklet seg til en fargreik smeltedigel av mennesker.
På godt og vondt selvsagt, men like fullt.
Og alle som kom, måtte faktisk klare seg selv, det var ikke noe ferdig utbygget system som man kunne bli en del av.
Litt som den gamle dugnadstanken, med å løfte i flokk.

03.jun.2007 @ 13:02av CONSERVATIVE

For å komplettere opplysnignene så skal det legges til at i USA lønner det seg sterkt å ta høyere utdanning og å jobbe, det er strenge straffer for kriminalitet og man slipper inn hovedsakelig høyt utdannede elite-innvandrere. I Europa og særlig Norge står janteloven og likhetstanken sterkt derimot. Det lønner seg mindre å jobbe og utdanne seg og man fører en såkalt “human” kriminalpolitikk og innvandringspolitikk. Den praktiske konsekvensen er at vi tiltrekker oss latsabber, fanatikere, sosialklienter og terrorister, mens USA skummer fløten. Det er ingen overraskelse at integreringer går bedre i USA, mens vi sannsynligvis kan vente oss sosial oppløsning og det som verre er i Europa i nærmeste fremtid.

03.jun.2007 @ 14:12av Decca

Her tar du feli. 30% av amerikanske muslimer synes selmprdbombing er OK.

03.jun.2007 @ 14:14av Decca

Det skal selvfølgelig være selvmordbombing.

03.jun.2007 @ 14:45av Per Berge

God aften Gerard og takk for ett interesant tema du tar opp. Dette har enkelte her på bjerget debatert i bøtter og spann men uten att de fleste tar albvoret av den grunn.Att imigranter som kommer til USA må stå på egne bein er hovedårsaken til forskjellene her og der borte. Vårt velferdssystem tjener de kreftene vi ikke bør ha av muslimer. I tilleg er sosialismens sterke makt her ett problem isåtilfelle. Enkelte i den “bransjen” ser på sine fienders fiender som sine venner. Derfor virker det som venstresiden ikke vil kritisere dem som tøffer seg overfor USA som jo er markedskreftenes hjemborg. Ellers vil jeg protestere til “conservativ” som beskylder USA for å skumme fløten, for han kan umulig ha vært der borte. Hvem som helst som oppfyller kravene til Green card vil få dette. Men statsborgerskap er noe annet, også her ligger en av årsakene som gjør muslimer i USA bedre intergret. Gulrot for å oppføre seg funker bedre enn “retten” til advokat ved ankomst Gardermoen. Att USAs universiteter er en magnet for folk med ambisjoner kan på ingen måte være noe kritikverdig mot USA men heller tvert imot. Att folk fra hele verden valfareter til disse universitene for å skaffe seg det aller ypperste av studier gjør att disse utgjør en viktig del av USAs samfunnsutvikling i positiv retning. Nå har ikke muslimer vært de mest aktive til nå, men dette er på tur til å snu. Til nå har sørøst-Asiatere, Indere og Latinere stått for de beste karakterene de siste ti årene. Jeg tror mere på gulroten enn fritt leide og velferden rett opp i fanget. Velferden kan desuten ikke overleve slik vi kjenner den med den globaliserte tiden vi lever i. Begge deler kan ikke leve sammen. En som nevnte dugnadsånden og her ligger også ett bakenforligende viktig poeng, for der borte er dugnad fortsatt god knall, mens her har vi for lengt glemt dette i vår iver etter å rope på mor stat så fort det svines til i gata. Se bare på alle de “coinJugs for charity” som står på alle diskene overalt der borte. Tror venstresiden må snarest kikke seg selv i speilet å revurdere sin “fiende” for de kan ikke fortsette i samme slengen. Ett siste argument er våre Europeiske lands plikter ( uforståelige sådan) overfor tidl, kolonistater der disses borgere kan fritt flytte til sine koloniherrer. Her har Europa fått ta imot mye gørr og fa,,,skap.
Mvh: Per Berge.

03.jun.2007 @ 15:12av Per Berge

Ett annet og mere kontroversielt argument er hvor mye muslimske de egentlig er de som utgjør hovedtyngden i USA kontra her i Europa. Har en viss anelse om att vi får mer av analfabeter med en radikal “steinalder” kultur i bagasjen, mens de ambisiøse “liksom”-muslimene drar til USA. Nå gir ikke islam deg en frihet til å velge, men er det ett sted liksom-muslimene først vil gjøre opprør mot sine egne så er det i USA . Der vil de ha mer ryggdekning fra andre ikke-muslimer imotsetning til radikale Europa.
Europa er så inni gamperævva i deep shit
att det er rart att så få har oppfattet det.
For de som måtte tro jeg har CAIR i tankene har jeg en ting å si: Tro om igjen, for større hyklere skal en lete lenge etter.

03.jun.2007 @ 15:33av Gerhard Helskog

Hei alle.
La oss holde et anstendig nivå på samtalen og bringe fakta til bordet.
Det er galt som “Decca” hevder at 30% av muslimene i USA mener selvmordsbomber er ok (se PDF av undersøkelsen i lenken over). Det er riktig at 13% av muslimer i USA mener det er tilfeller der selvmordsbomber kan forsvares. Dette er markant mindre enn Frankrike (35%), Spania (25%) og England (24%). Mange muslimer i USA kommer fra Egypt, Nigeria og Jordan der 50 – 60% mener selvmordsbomber kan forsvares, så overgangen til USA gjør kanskje innvandrerne godt.
Entydig og gjennomgående viser undersøkelsen at muslimer i USA glir inn i samfunnet og lykkes på en helt annen måte enn i Europa.
Hvis vi ser på hvem som trives best i USA så svarer nær åtte av ti Pakistanske innvandrere at de har et godt liv i USA. Pakistanere tilpasser seg lett, og sånn sett har vi kanskje vært heldige i Norge?
I Norge er det en stilltiende kjensgjerning at det ikke har vært lett å integrere somaliere (spør bare Kadra). Jeg har intervjuet flere grupper Somaliere i Tucson, Arizona og Minneapolis, Minnesota. De hadde alle jobb! De jobbet hardt, lærte samfunnet, tjente penger og gled inn i samfunnet (vi kjørte en halv dag i Tucson uten å finne den ene arbeidsløse somalierne noen hevdet fantes blant de mange tusen som hadde flyttet til byen). Somalierne sa at familiemedlemmer som bodde i Norge og Skandinavia, følte seg frosset ut.
Så “Consevative” (pass på språket ditt) det er ikke bare et spørsmål om hvem som kommer til Norge for eksempel, men hvordan vi tar i mot dem.
Hver enkelt av oss!
alt vel
GH

03.jun.2007 @ 16:13av Hans Kr.

Hei Gerhard…
Du trekker frem somaliere.
TV2 har jo selv vist en del innslag om hvordan somaliere har det i Norge, Kadra, som du selv var med å “finne”.
Det har jo vært noen ganske så uheldig episoder med somaliere i Oslo spesielt. Og dette ser jo vi her hjemme at også skjer i andre norske byer dessverre.
Det virker som særlig somaliks menn, har en tendens til å falle utenfor, og blir gående uten arbeid.
Skal ikke si noe om årsaken til dette, men det virker jo noe besynderlige at det er så mye verre å være somalir i Norge enn i USA.
Kan dette ha noe med forventninger å gjøre kanskje?
Eller er det slik at de som reiser til USA gjlør det fordi de ser på det som mulighetens land, mens de som kommer til Norge gjør det fordi de bare ønsker å flykte fra noe?
Og jeg synes ikke det er riktig at vi bare skal se på hvordan vi tar i mot dem.
Vi må også kunne se på hvordan de ønsker å bli tatt imot.

03.jun.2007 @ 17:10av Per Berge

Kan ikke se att vi her i Norge eller Europa ellers burde ha dårlig samvitighet overfor hvordan “vi tar imot dem” som det hevdes. Kan ikke se att de egentlig har noe særlig og klage over når det gjelder hjelp i bøtter og spann. Men kansje det er her problemet ligger, att vi gir før vi krever noe? Hvordan vi blir oppfattet av andre kan gjerne sees i sammenheng med hvor åpen lommeboka vår er?
Uansett Gerard skal du heller ikke legge skjul på att det har vært en viss stigende radikalisering i USA også sånn som i Chicago, Detroit og ikke minst i Californias universitets miljø. Kansje USA har en indre forsvarsmur i samfunsstrukturen vi i Europa ikke har, men det vil vi nå få se etterhvert.
Når det gjelder radikale kan en ikke snu det andre kinn til, eller ha noen dialog med i det hele tatt. Her bør nok ikke minst Norske politiske ledere på venstresiden ta seg selv i nakken før de gjør hele Norge til en nasjon med naive klovner. Store deler av verden ser med skjevt blikk på oss om dagen, noe vi bør ta på alvor.
En annen ting Gerard som ikke er nevnt men som jeg ser på som viktig, nemlig media i USA kontra Europa. Der borte er begge sider repr, både liberale og konservative så den ene siden har ikke enerett til reportasjer/meninger ut til folket. Her er det motsatt, for mellom 80-90% av pressen har en klart venstredreid holdning til både kultur, religion og utenrikspolitik.
Disse 3 er tross alt sterkt knyttet sammen i det spørsmålet vi her snakker om enten vi liker det eller ei.
I USA har kansje det faktum att flere sider kommer frem en sterkere kraft til og bekjempe det radikale.

03.jun.2007 @ 17:22av Per Berge

Fikk denne linken i mail i dag av en bekjent. Kansje litt i samme spor som jeg nevnte i mitt innleg?
Tar for seg politisk korekthet i USAs universitetsmiljøer.
www.indoctrinate-u.com/intro/

03.jun.2007 @ 20:16av Gerhard Helskog

De som kom til Tucson Arizona for eksempel, var Bantu somaliere. En “underklasse” i Somalia som hadde flyktet til fots hele veien fra Somalia til Kenya. Der satt de fast i en flyktningeleir i mer enn 10 år, uten at noen land ville ta imot dem. Da USA ikke fikk andre til å hjelpe til tok de alle 12.000, i 2003.
Da bantu-somalierne kom til USA kunne de ikke lese, skrive, de kunne ikke klokka, de viste ikke hvordan en komfyr fungerte og hadde ikke sett en strømregning før. Frivillige fra forskjellige kirkegrupper stilte opp gratis, levde med flyktningene i uker, lærte dem hva en buss-tabell var, ga språkundervisning osv.
Mange somaliere tok jobber i oppvasken o.l. i turistindutsrien. Der måtte de lære seg språk for å fungere. USA dekket husleie og mat i tre måneder etter det måtte flyktningene klare seg selv. Jobbe, betale regninger, planlegge fremtiden. Det gjorde at mange kvinner kom i jobb, kom seg ut og ble likestilt i vår forståelse av ordet. Både foreldre og barn så selv at skolegang førte til bedre jobber for ungene.
– Er det ikke for brutalt å kutte all støtte etter tre måneder? spurte jeg.
– Slett ikke, svarte de ansvarlige: – Dette er ressurssterke mennesker. De gikk fra Kenya til fots. Det de opplever her i USA er småtteri mot de hindringene de har overvunnet.
USA ser dem som resurser, ikke som et problem.
Derfor er mitt spørsmål fortsatt. Hva gjør du?
Kjenner du en somalisk familie?

03.jun.2007 @ 23:21av Erik

Hvorfor får vi det til så mye bedre i Sør Afrika enn i Europa? På mange måter er Sør Afrika veldig likt USA, og fellesnevneren er vel at man er sin egen lykkes smed. Sett deg på raua her nede og vent på “herr Stat”… da varer du ikke lenge.

04.jun.2007 @ 01:27av Hans Kr.

Jeg skjønner spørsmålet ditt Gerhard.
Og må svare nei, jeg kjenner ikke en somalsk familie.
Men ikke fordi jeg ikke vil, men fordi de jeg har forsøkt å komme i kontakt med har avvist meg.

05.jun.2007 @ 17:13av Kjetil

Surrete tapere er nok dessverre en korrekt beskrivelse. Eksperter uttaler seg nå om sannsynligheten i plottet, og dem spør til og med om det virkelig var en trussel i det hele tatt.
news.yahoo.com/s/afp/usattacksairp…sMOSE0CyVImslUQDW7oF

15.jun.2007 @ 03:59av Eric

Muslimer integrerer seg lettere i USA enn i Europa. Men hvorfor denne forskjellen? En viktig faktor er nok at USA tar “kremen” av flyktninger/innvandrere fra muslimske land. “Skrapet” overlater de til Europa.
Dette fenomenet viser seg best i flyktningleirene rundt om i verden. Amerikanerne sørger for at deres FN-kvote består av flyktninger med god utdanning og god helse. De med dårligst helse og utdanning ender opp i Norge og andre Europeiske land.

16.jun.2007 @ 10:38av Gerhard Helskog

Vi omtaler ikke mennesker som “skrap”, den som vil bidra til diskusjonen her skal holde et høyere nivå. Jeg ser spesielt Europeere bortforklarer sine fiaskoer med å skylde på USA og si at de har plukket ut de beste. Men jeg ser ingen som kan dokumentere dette. Tvert om ser jeg her i USA en strøm av ufaglærte, fattige innvandrere hvorav flere av dem verken kan lese eller skrive (jmf. det jeg har skrevet om somalierne).

15.aug.2007 @ 06:54av Sink

Du lyver, Gerhard Helskog, og du sletter det som ikke passer inn i din verdensanskuelse. Feiging!

20.aug.2007 @ 08:11av Gerhard Helskog

Nåda Sinke. Dette er et nettsted for voksne. Velkommen tilbake senere 😉 G

22.sep.2007 @ 20:13av Sink

Du lyver, Gerhard Helskog, og du sletter det som ikke passer inn i din verdensanskuelse. Feiging

Bush og Bono – samstemt om AIDS

I vår serie: "utskjelt mann, gjør hyggelige ting", har vi i dag kommet til den kampen President Bush fører mot Aids i Afrika.

image1

Noe av det første Bush gjorde da han tok over etter Clinton, var å øke USAs store engasjement i kampen mot AIDS ute i verden. Og denne uken (bildet over) annonserte  Bush at han igjen vil øke innsatsen for blant annet å gi 2,5 millioner AIDS-syke behandling. Vokalisten i U2, Bono (bildet under) , lovpriser Bush. De to har med årene opparbeidet gjensidig respekt.

image2

Bush møter en del kritikk. Blant annet mener flere at USA ikke gjør nok og at USA legger for stor vekt på undervisningsprogrammer i sexualmoral og avholdenhet og ikke deler ut nok kondomer.

USA har delt ut 1,3 milliarder kondomer. Det er flere kondomer enn alle andre industrielle land har delt ut tilsammen, ifølge USAs globale AIDS koordinator Mark Dybul og FNs AIDS koordinator, belgieren, Peter Piot.

Men, det er utvilsomt riktig at Bush administrasjonen mener at kondomer ikke er svaret alene. Bush er under sterkt press fra kristne velgergrupper som mener det både er nødvendig å diskutere det kvinnesynet mange afrikanske menn har, og problematisere det sexualmønsteret som bidrar til å utsletter hele landsbyer i Afrika ad gangen.

14.jun.2007 @ 09:09av Mappe

Problematisere seksualmønsteret?
Problemet er ikke seksualmønsteret, men at de er lært opp til å ikke bruke kondom.

16.jun.2007 @ 11:22av Gerhard Helskog

Å nå?
Har den “anti kondom kampanjen” pågått over hele det Afrikanske kontinentet i mange hundre år? Og er den grunnen til at ektemenn har sex med andre og smitter konene sine? Igjen: Den som vil bidra her får legge frem dokumentasjon vi andre kan forholde oss til.

Bush nær dobbeltseier

President Bush er upopulær. Mer enn 70 prosent i USA mener landet deres ledes i feil retning. Flertallet i den lovgivende og bevilgende nasjonalforsamlingen er mot han. Så da skulle Bush være lammet? Slett ikke.

Tvert om: Bush har stirret venstresiden i kne. Demokratene som vant høstens Kongressvalg med løfter om å få slutt på Irak krigen, har nå gitt seg og stemt for økte bevilgninger til den samme krigføring. Venstresiden blunket først da den sto øyne til øyne med Bush. Det store flertallet blant Demokratene (med unntak av blant annet Clinton og Obama) frafalt kravet om at det skulle settes en tidsfrist for tilbaketrekking.

Etter denne seieren har Bush gått løs på neste sak. Nå konfronterer han høyresiden i sitt eget parti. Han vil åpne USA for flere innvandrere. Bush er mer liberal når det kommer til innvandring enn noen regjerende politiker i Europa. I samarbeid med venstresiden vil Bush gjøre det enda lettere å komme lovlig inn i USA for å jobbe, og han vil gi 12 millioner illegale innvandrere i USA en sjanse til å bli statsborgere. Det er dette siste høyresiden i Bush sitt eget parti kaller "amnesti". Bush er uvanlig skarp i sine svar på tiltale. Han sier kritikerne på høyresiden bare er ute etter å skremme folk og egentlig ikke har satt seg inn i forslaget.

Jeg tror Bush vinner her også.

31.mai.2007 @ 06:21av Knut

Hvorfor kan ikke media i Norge være flinkere til å også få frem disse sakene. Jeg synes forresten du gjør en god jobb i få frem et mer nyansert bilde av USA.

31.mai.2007 @ 11:09av t!g

Ahhh, herlig – gi oss mer!
Endelig (igjen) en journalist som ikke hater USA..

31.mai.2007 @ 19:00av Jon (K.)

Husk på at over 90% støttet ham da han skulle inn i Irak. Det høyeste noensinne.

01.jun.2007 @ 07:32av Birger S

Hvorfor vet vi ikke dette? At Bush vil ha inn så mange innvandrere?

01.jun.2007 @ 11:33av bgl

Fordi media i Norge er styrt av en gjeng antiamerikanske sosialister.

01.jun.2007 @ 19:20av Gerhard Helskog

Du verden. Fem nordmenn som vil ha positive nyheter om Bush. Da skulle vi vel ha dere samlet alle sammen her :-). Sånn sett er jo dette et egnet medium.
OK. Her er en til. USA er det landet som gir suverent mest til Aids bekjempelse i verden. Bush økte hjelpen kraftig da han tok over etter Clinton, og nå vil han øke hjelpen enda mer. U2 vokalist Bono er mer imponert enn noen gang. Du kan lese mer her:
blogs.usatoday.com/ondeadline/2007/05/…ngs_the_.html?csp=34

Tron Øgrim er død

Det er leit. Jeg ser at Wikipedia nevner meg som en av dem som angrep Tron hardest, og indirekte er det vel noe i det. Jeg laget en kritisk dokumentar om hvordan AKP(ml) dyrket massemordere. Programmet skapte debatt og Tron og jeg vekslet noen lange e-poster etterpå hvor vi var vennlig uenige.

image10

Jeg hadde litt sans for mannen. Han var en original, en personlighet, sprenglest, polemisk inn i det kunstneriske, og morsom. Få politiske ekstremister er morsomme. På 90 tallet hendte det en sjelden gang at vi møttes og drakk øl. Jeg gikk alltid hjem med noen nye artige setninger i hodet. Han elsket den samme rock and rollen som meg (den som han var med på å forby i AKP(ml) på 70 tallet), han kunne snakke lenge om det dypt folkelige i rare amerikanske stedsnavn (ville du bo i Climax eller Boring?). Jeg tror til slutt han var mer anarkist enn kommunist, og jeg forstår hvorfor mange skriver hyggelig om han nå.

Det er viktig å drive kritisk journalistikk på AKP(ml), det var en mobb, og vi har ennå ikke fått full klarhet i de væpnede sidene ved partiet. 

Tron tok selvfølgelig feil, men feilene hans var veldig interessante.
Hvor mange kan man si dèt om?

01.jun.2007 @ 06:51av geirron imo

Øgrim var vel et prakteksemplar av et geni i språk – synaks og semantikk, men stryker i kontekst.
Det å i det hele tatt være kommunist når man vet hva som skjedde i Kina, Soviet, og Nord-Korea er helt ubegripelig – ble vel litt som en religiøse bevegelse…

Er Hillary Clinton en løgner?

Fra USA ser jeg at Bill Clinton har sjarmert Norge. Jeg får spørsmål fra seere som lurer på om folk her i USA virkelig er så reaksjonære at de ikke kan velge en kvinnelig president? Mitt svar er nei, de er ikke det.  Problemet er ikke først og fremst at Hillary Clinton er kvinne, men at mange ikke stoler på henne.

De mener hun er en løgner som kan få seg til å si "alt" bare det tjener henne i jakten på makt.

Blant annet kommer Watergate reporter Carl Bernstein med en bok som etter sigende hevder at Hillary Clintons har løyet jevnt og trutt. Mange mener at Hillary, i likhet med sin mann, er lynende intelligent, veltalende, sjarmerende, – men altså ikke til å stole på.

De politiske bloggene her i USA har i lang tid registrert hvordan Fru Clinton endrer mening, tilsynelatende etter hva som tjener henne politisk. Hun stemte for invasjonen av Irak. Før jul støttet hun president Bush som ikke vil ha tidsfrist for når USA skal trekke seg ut. Nå er Hillary for en tidsfrist likevel. Nå prøver hun åpenbart å glatte over sin egen historie og skape inntrykk av at det ikke er noen forskjell på hennes Irak politikk, og den Barak Obama har. Obama har vært mot krigen fra første stund. Ta en titt på denne bloggen og se på dette TV klippet så får du kanskje et lite innblikk i hvordan paret Clinton også blir oppfattet her i USA.

24.mai.2007 @ 11:58av Jacko

Men hun blir president likevel?

24.mai.2007 @ 13:18av Gerhard Helskog

Hun ligger godt an til å bli Demokratenes kandidat, og Republikanerne er i trøbbel på grunn av Irak, så hun burde klare det. Men man bør aldri undervurdere Demokratenes evne til å ødelegge egen valgkamp…

25.mai.2007 @ 13:43av Iversen

På den annen side, er det særlig mange fremstående amerikanske politikere (eller generelt) som IKKE snur seg etter vinden?

25.mai.2007 @ 15:36av Gerhard Helskog

Sant nok. Men velgerne i USA er mer opptatt av karakter enn det nordmenn er. Amerikanere vil ikke gi den store makten som ligger i president embetet til en kandidat de ikke føler er hederlig og stødig når det gjelder.

26.mai.2007 @ 20:52av Lene Johansen

Jeg bor i Missouri og det er mange av de politiske aktive Demokratene i Jefferson City som sliter med tanken om å velge Hillary på grunn av tilitt. Hun har overhodet ingen appell med velgere i Midvesten, ikke en gang aktive medlemmer av partiet. Jeg tror det er en god indikasjon på at det ikke blir Hillary.

Den eneste muligheten jeg ser for henne til å bli en av kandidatene er dersom Demokratene ender opp i vill panikk og går for et navn de tror er “kjendis” nok til å dra stemmer.

De virkelig hardcore venstreving medlemmene av partiet her i Midt-Missouri ser ut som om de er mer interesert i Obama dersom de må velge mellom en kvinnelig kandidat og en svart kandidat. Edvards/Obama er ikke en umulig kombinasjon.

21.jun.2007 @ 02:54av Mons

Kanskje du Helskog kunne la nordmenn få vite hvordan Hillary behandlet staben i det hvite hus da hun var the First Lady?
Slett ikke pent.
Jeg har amerikanske venner som stemmer Demokratene, men som sier at hvis Hillary blir Demokratenes kandidat vil de avstå fra å stemme.

Ikke kulturdepartement, men masse kultur

Er det ikke litt artig at USA ikke har noe kulturdepartement, men verdens sterkeste kultur? Over hele verden vil mennesker ha amerikansk musikk, dans og film. Er det rart franskmennene blir sprø?

I Norge bruker vi skattebetalernes penger til "å ta vare på kulturarven". Det betyr subsidierte plateinnspillinger med norsk folkemusikk som "ingen" kjøper. I USA får ikke folkemusikken slik støtte. Så for å overleve må folkemusikken tilpasse seg folket og livene de lever. Det kalles blues, country, folksongs, rock and roll, r&b, you name it. Hele verden vil ha det. Også franskmenn kjøper det amerikanske, selv om det franske kulturdepartementet subsidierer fransk kultur med enorme summer.

Frédéric Martel var fransk kulturattaché i USA da han, som mange av oss andre, oppdaget at USA er påfallende rikt på eksperimentelle dansegrupper, dypsindig teater, moderne billedkunst, ny musikk og fenomenale symfoniorkester. Martel dro ut på en tre år lang reise på kryss og tvers i USA. Fra General Motors Center for African American art i Detroit og Acoma Cultural Center i New Mexico, til svarte kirker i North Carolina. 700 intervjuer senere ga han ut boken "De la Culture en América" (Om kultur i Amerika) som nå debatteres i Frankrike og refereres her i USA.

Martel er opptatt av hvordan Frankrike begrunner sine kultursubsidier med en teori vi kjenner godt fra Norge, om at subsidier skaper mangfold. Problemet er at Frankrike har endt opp med et svært uniformert kulturliv styrt av en elite som ifølge Martel, ikke anerkjenner for eksempel etniske forskjeller. I USA derimot, ser jeg overalt hvordan minoritetskulturer blir løftet frem gjennom frivillige nabolagsorganisasjoner og indirekte blir subsidiert gjennom skattefratrekk.

Fra denne grasrota vokser det også frem en elitekultur i USA. Her er det store orkestre og ballettscener som i høyeste grad er avhengig av subsidier. Men det er ikke staten som deler ut folkets penger. Det er folket selv som vurderer kvaliteten og gir tildels enorme summer via bedriftene sine og i form av familiegaver.

Forleden var jeg i New York og intervjuet to norske menn som komponerer og produserer musikk for de største sangstjernene i verden (Se Magasinet i dag lørdag). Mikkel Eriksen og Tor Erik Hermansen kaller seg "Stargate" og ligger nå på topp på Europeiske hitlister med Beyonce og Shakira's; "Beautiful liar". I USA lå de nylig10 uker på topp med sangen "So sick" fremført av Ne-Yo. De norske mennene er kulturarbeidere innen den delen av amerikansk kultur som vi ser mest til: Popmusikk, Broadway og Hollywood.

Mitt poeng er todelt: Amerikansk kultur er mye bredere enn den massekulturen vi forbinder med det amerikanske. Og det er dette etniske mangfoldet som det amerikanske folket selv inviterer til på grunnplanet, som til syvende og sist løfter opp en elite, og som trekker til seg to nordmenn som Eriksen og Hermansen. De to flyttet til New York med noen norske melodilinjer syngende i bakhodet. Toner de mixer inn i den brede amerikanske popmusikken, og som resten av verden kjøper med stor iver. Før de samme kjøperne litt etterpå fordømmer USA for kulturimperialisme, og synes det er naturlig at politikerne deres i Europa for eksempel, bruker skattepengene på nasjonal kultur… For å holde stand mot alt dette skrekkelige amerikanske.

19.mai.2007 @ 08:09av Birger S

Hvordan har ditt syn på amerikansk kultur endret seg etter at du flyttet dit?

21.mai.2007 @ 11:21av Gerhard Helskog

Jeg synes det er interessant å se hvordan teater, musikk, bøker, film osv er integrert i skolene til ungene, og i hverdagen til alminnelige mennesker. Når folket selv bevilger frivillig arbeid og penger til kulturarrangementer får de et ansvar og et eierforhold til kulturen. Lokalmiljøene i USA blomstrer av amatører og nyskapning. Jeg ser at dette fungerer, og det påvirker meg.

22.mai.2007 @ 07:09av Dan

Har selv bodd i USA og erfart noe lignende på et annet område – frivillighet og veldedighet. Her hjemme er det staten som skal ta vare på alle som faller utenfor – ingen dårlig idè, men.. I USA opplevde jeg at befolkningen som mennesker i mye større grad tok ansvar og initiativ. Bedrifter samlet inn mat og man brukte som ansatt gjerne helger på å dele den ut til de som er ‘mindre priveligerte og heldige enn oss’ på gatehjørnene, man var aktiv i nabolaget, i foreninger o.l. og løste ulike samfunnsproblemer. Litt karikert, men her hjemme gir man 100 kr. på døra en gang i året – for forøvrig har man betalt skatt..

23.mai.2007 @ 01:02av Gerhard Helskog

Hei Dan
Takk for et velinformert og balansert innspill. Norge har en tradisjon for dugnad og selvstendighet. Slik er vi lik amerikanerne. Samtidig er det bred enighet i Norge om store offentlige programmer. De fleste mener dette er vellykket. Men kanskje bør vi også spørre om dette forandrer oss som mennesker? Tar vi mindre ansvar for medmennesker og institusjoner fordi det offentlige har tatt over? I så fall: finnes det en middelvei?

28.mai.2007 @ 04:51av Men er det mulig i Norge?

Jeg er fullstendig klar over hvor bredt kulturlivet i USA er, og at mangfoldet er tilstede, men er det mulig med en lik modell i Norge? Befolkningstallet her er langt lavere enn i USA, hvor markedet er større. Kostnadene ved kulturproduksjon er ganske like, om man ser bort fra markedsføring og distribusjon. Da er spørsmålet om kulturmangfold på norsk kan overleve om det skal støttes og selges innenfor landets grenser.

01.jun.2007 @ 16:33av Imponert

Veldig imponerende at du klarer å høre norske melodilinjer i Stargate-låtene;)
Ingen tvil om at du har mange gode poenger, men jeg er ikke overbevist om at den amerikanske modellen lar seg overføre til Norge.

01.jun.2007 @ 19:02av Gerhard helskog

Jeg tror det er få ting som kan overføres fullt og helt, og direkte, fra et land til et annet. Min oppgave er å rapportere om det jeg ser. Så dukker det kanskje opp noen fremmede ideer som ved ettertanke kan ha noe ved seg, i en eller annen form, selv i Norge… 🙂

03.jun.2007 @ 17:39av Meg igjen

Det har du selvsagt helt rett i, og jeg er overbevist om at Norge kan lære noe av USA. Kulturlivet her til lands har langt mer å hente fra næringslivet, og det burde ses på som en hovedutfordring å stimulere til nettopp dette….
Når det er sagt, tror jeg ikke løsningen er å “høytrykksspyle kulturrådet”, slik et visst parti foreslo det på sitt landsmøte:)

23.jun.2007 @ 21:52av Per Berge

Har gjennom flere reiser der borte knapt opplevd en restaurant, bar, nærbutikk som ikke hadde en “charity jug” på disken for enten en handikappa, lokalt fotballag i minileague, orkester etc, så att kulturen er avhengig av stalig støtte er bullshit fra ende til annen.
Du nevnte Frankrike og hvem pokker utenom Frankrike ( den bråkete kjeringa) er det som vet noe som helst om Fransk kultur etter bohemtiden?
samme er det her. Kultureliten støtter dem som støtter deres egen ideologiske plattform, med andre ord sosialismen/komunismen.
Karl Marx er død og motbevist for lengst. Get real folks.

Hvorfor min sønn tar skolebuss

At den lille sønnen min på syv år går om bord i en gul skolebuss om morgenen er ingen stor nyhetssak. Men noen ganger kan de små bildene forteller oss noe om de store spørsmålene i vår tid.

   Bevegelsen av mennesker over landegrensene. Globaliseringen. Folkevandringen, om du vil, blir av de mest pessimistiske kalt en klæsj mellom sivilisasjoner. Måten vi takler gnisningene som naturligvis oppstår når kulturer møtes, kan være avgjørende for nasjoners utvikling. 

   Hva kommer det av at fransk ungdom i såkalte innvandrerbydeler rundt Paris brenner biler i store opptøyer og slår folk i hjel? Det er en påfallende kontrast til USA. Her går millioner av ulovlige innvandrere i store fredfylte demonstrasjons i gatene. De dytter barnevogner, spiser is og vifter med flagg og synger!

   De franske ungdommene kommer fra andre og tredje generasjon i innvandrerfamilier, og skulle være franske som noen. Men de føler seg ikke som fullverdige franskmenn. De hevder de blir frosset ut. De får ikke jobb, de kommer ikke inn på de gode skolene. I Frankrike har de altså statsborger-papirer og velferdsgoder, men ikke jobb. I USA har innvandrerne jobb, men ofte ikke papirer. Fantastiske 12 millioner har sneket seg ulovlig inn i USA. De forsørger seg selv, og er tross alt optimistiske.

   Det er mange grunner til at USA lykkes bedre enn Europa med integreringen. Min sønns skolebuss er bare en detalj, men denne detaljen peker på noe viktig.

   Vi bor i et relativt velstående middelklasse strøk utenfor Washington D.C.. Her er det en fin barneskole i nabolaget. Isteden for å gå på denne skolen, blir de minste barna busset 20 minutter til en langt fattigere del av kommunen. I det strøket bor det mange hardt arbeidende innvandrere som verken kan gi barne en god start i det engelske språket, eller har tid til å følge opp lekser. Ideen er altså å hente inn så mange etniske amerikanske barn til skolen at skolen blir dominert av amerikansk språk og kultur. 

   Hvis jeg hadde forlangt at skolen her skulle gi mine barn morsmålsundervisning på norsk, hadde skoleledelsen sett dumt på meg. I Norge er det mange pedagoger som mener den beste måten barn kan lære seg norsk på er å få undervisning i for eksempel urdu. Såkalt morsmålsundervisning. I USA mener de en slik ide er absurd. Her mener de den beste måten å lære engelsk er å få undervisning i engelsk, og å bli omgitt av god engelsk.

   Grunnideen i det amerikanske samfunnet er at alle skal få en real sjanse. Barn og unge som snakker ghettoslang, taper den sjansen. De blir hengende etter i undervisningen. Og de får ikke de mest attraktive jobbene.

   Er det kebab norsk det kalles, den språklige hjelpeløsheten noen norske ungdommer lider under? Det finnes barn som er født i Norge som sliter med å uttale enkle norske lyder. De famler etter alminnelige norske ord. Kan det være slik at mange av dem som har problemer kommer fra skoler i indre Oslo øst? I Oslo er det skoler hvor nesten alle elevene kommer fra familier som ikke har norsk som morsmål. Skolene er rikt utstyrte, har mye materiell og gode lærere, men det spørs om det er nok?

   Jeg tok med fotograf og filmet klasserommet til sønnen min. Det kommer på TV2 Nyhetene en av dagene. 

   Guttungen min har det fint. Det er en varm og god skole. Og en viktig årsak til at han liker seg er at han har språket perfekt inne. Han har ikke problemer med å henge med i undervisning. 

   Ville foreldre på Bekkelaget eller i Holmenkollåsen i Oslo tillate at deres seks og syvåringer ble busset til Tøyen eller Gamlebyen skole? 

   Eller for å spørre på en annen måte: Er integrering kun en oppgave for staten og innvandrerne selv?. Eller har vi alle et personlig ansvar?

07.mai.2007 @ 05:20av Hans Olavsen

Det hadde jo blitt ramaskrik i Norge om vestkant-elever ble skyssa til Tøyen. Men en god idé er det. Kan sikkert bidra til å øke språkkunnskapene hos minoritetsbefolkningen.

07.mai.2007 @ 11:53av Linda

Min sønn gikk rett inn i første klasse på offentlig spansk skole da vi flyttet ned til Spania i fjor høst. Her er ikke snakk om norsk undervisning, men ekstraundervisning i spansk. Etter noen tøffe måneder i høst snakker han spansk nå, og er godt integrert. 🙂

07.mai.2007 @ 12:13av

aa laere norsk gjennom aa laere urdu blir som aa laere aa spille fotball gjennom aa laere aa spille fele! unge/yngre norske (etniske) nordmenn sliter jo og med norsk og klarer jo knapt aa uttale kylling (skjylling) , kino (skjino) osv, hvordan tror du at unge innvandrere skal klare seg om vi ikke trener de skikkelig paa det norske spraaket og det norske lydbildet? naar du bor i “utlandet”, saa laerer du spraaket der du er!!!

hadde vaert moro aa vite hvor rundt DC Helskog bor. NoVA er jo kjent for gode skoler, spesielt i Fairfax og Loudoun.

07.mai.2007 @ 21:19av Lektor Tørdal

Gerhard, herlig innlegg og vinkling på den artikkelen din. Men du burde kanskje ta deg et par timer med mormålsundervisning selv? Du er i det minste stødig i kebab norsk. Hehe. Ikke dårlig for en som oppholder seg i et middelklasse strøk…..

21.mai.2007 @ 10:52av Gerhard Helskog

Takk for reaksjonene og – innspillene.
Innslaget jeg skrev om her ble sendt søndag 20. mai klokken 21. Det er fortsatt mulig å se på web tv: webtv.tv2.no/sumo/nyheter
Til spørsmålet om hvor jeg bor: Jeg bor ikke i Virginia hvor det også er mange veldig gode skolekretser, men i nabostaten Maryland, i bydelen Chevy Chase. www.townofchevychase.org i Montgomery county. De er for øvrig en kommune med en strålende service og nesten ingen ansatte.
Ha en fin dag
Gerhard Helskog

01.jun.2007 @ 09:41av lun

Du bor i og omgås vel folk fra den del av
Suburbia hvor vanlig republikansk folkevett fremdeles er fremtredende.
Dessverre finnes det et annet USA også,
fullt av venstrevridde grauthuer som gjerne vil ha billary
inn i det hivte hus igjen.
En sveip innom Frisco eller Berserkeley reduserer nok optimismen for USAs fremtid noe …
Greetings from dixie whistling lun the dragon – who’s still hoping for Rudy,
Newt or even just a rino.

03.jun.2007 @ 20:30av Gerhard Helskog

Neidu. I mitt nabolag er det ikke mange Republikanere.
GH

06.aug.2007 @ 13:48av Onlineaviser

Aviser, tidsskrifter, magasiner, nyheter fra Norge, Sverige, Dannmark og andre deler av verden ? Alt på ett sted!

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.