USA ser norsk diskriminering

Myndighetene i USA merker seg at Norge er et land der politiet stanser mennesker fordi de er svarte i huden. Amerikanerne noterer seg også at norske kommentatorer mistenkeliggjør jøder fordi de er jøder.

Det er ingen skarp kritikk av Norge. Omtalen av Norge finnes i en ny, litt byråkratisk, men grundig, rapport fra det amerikanske utenriksdepartementet. Land for land tar de for seg menneskerettighetssituasjonen verden rundt.

Amerikanerne liker ikke det de kaller racial profiling, det vil si at politiet bruker rase som kriterium i jakten på kriminelle. USA har lært av sine smertelige feil. Den profilerte antirasisten George W. Bush strammet i sin presidentperiode inn forbudet mot racial profiling. Det betyr ikke at det ikke finnes rasister i det amerikanske politiet, men forbudet er udiskutabelt. Og for å si det sånn; du har ikke lyst til å havne foran en streng dommer i USA anklaget for rasisme og brudd på grunnloven.

I Norge er det lite eller ingen debatt om dette (her et unntak), og få om noen, reagerer når en somali-nordmann blir stanset for femtiende gang av politiet og spurt om han virkelig eier sykkelen sin. De amerikanske saksbehandlerne skriver om Norge:

NGOs reported that public security officials used discriminatory racial profiling techniques to stop and search members of ethnic minorities. Evidence of racial profiling was anecdotal, since police did not keep records of stop and search activities. NGOs also reported that customs officials routinely and disproportionally targeted nonwhite travelers for search; officials could not verify the reports, since no records are kept of the ethnicity of individuals stopped at the border.

Med andre ord. Ingen vet hvor stort problemet er i Norge, fordi ingen undersøker problemet, fordi ingen med makt mener det er et problem.

En arbeidsgiver i USA som diskriminerer på grunnlag av rase kan bli saksøkt inn i konkurs. Slike lover har vi ikke i Norge. Amerikanerne merker seg nøkternt at de som er mørke i huden i Norge og har fremmede etternavn (mine ord), har problemer med å få seg jobb:

Immigrants and their children sometimes had more difficulty finding employment than equally qualified ethnic Norwegians. There were also stark differences in the overall unemployment rate. As of August, the unemployment rate among immigrants of African background was 14.2 percent

Det amerikanske utenriksdepartementets rapport polemiserer ikke, men den fremhever det den synes er usympatisk. Sånn som at høyt profilerte og respekterte nordmenn tilsynelatende setter likhetstegn mellom etnisitet og menneskelige egenskaper. Satt på spissen er vi ved et spørsmål som burde vært dødt sammen med nazismen: Tenker og handler alle jøder likt?

During January both a former prime minister and a high-profile commentator on foreign policy were accused of making anti-Semitic comments. Their statements, which questioned the ability of the United States to be objective in its Middle East policy because of high-ranking Jews in the U.S. government, were criticized as blurring the line between being Jewish and support for Israeli government policy.

Den norske “er det så nøye” holdningen viser seg også når en betrodd norsk diplomat sprer grovt sjikanøse tegninger av et annet folk til allmenn latter, uten at det tilsynelatende får noen konsekvenser:

In mid-January, a first secretary at the country’s embassy in Saudi Arabia used a government system to e-mail a chain message with images likening Israeli soldiers to soldiers of Nazi Germany.

Rapporten merker seg at Utenriksminister Støre har tatt initiativer for å dempe sjikanen av jøder i Norge.

Du skal ikke klikke mye rundt i skjemaet før du finner land som er mye verre enn Norge. Men det er ikke poenget. Poenget er at vi kan lære noe her. For hvis vi har et politi som stanser folk på grunn av hudfarge, folk som ikke får jobb på grunn av aksent og rart etternavn, og hvis vi har toneangivende stemmer som sier en jøde er en jøde er en håpløs jøde, – ja da er vi ikke det landet vi ønsker å være.

There was one member of an ethnic minority in parliament. There were no minority ministers or Supreme Court justices.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.