Lær av de svartes suksess

Unge sinte muslimer i Norge bør høre mer på amerikansk soul og lære av de svartes suksess i USA.

Du finner ikke flere rike suksessrike svarte i denne verden, enn du finner i USA. Afroamerikanere i alminnelighet har det svært bra i USA. Svært bra! Det er riktig at det også finnes en betydelig gruppe svarte som sitter fast i gettoer, generasjon etter generasjon. Ikke fordi det ikke finnes sosialstønader, veldedig helsetilbud og påkostede skoler, – men fordi det som regel er barn som får barn i oppløste familier og sosialt kaos. Ulykken reproduserer seg selv i en sirkel som er vond å bryte.

Borgerrettighetskampen som presten Dr. Martin Luther King jr. ledet på 60 tallet, klarte ikke å få med seg alle. De mange svarte som tok grep om eget liv, slo seg opp, fikk suksess. De som derimot sank ned i motløshet, rus og kriminalitet, ble enda mer hjelpeløse. President Johnsons kamp mot fattigdom med store velferdsprogrammer på 60 tallet ble ingen udelt suksess. Det var ikke nok med mer penger i sosialhjelp. Det store problemet var dem som ikke utdannet seg, som ikke fikk seg jobber, som ikke klarte å mektiggjøre seg selv (empowerment).

– Du skal bedømmes ut fra din karakter, sa Dr. Kings.

– Reis deg, ikke syt, sa Bill Cosby gjennom sine populære TV show på 70 tallet.

Det var akkurat det samme Barack Obama jobbet med i Chicago.

The Staple Singers sang for de svartes verdighet (hør det her). Respekter deg selv. Nøkkelsetningen kommer i det Mavis Saples griper mikrofonen; “hvis du går rundt og tror verden skylder deg noe, bare fordi du er her. Så kommer du til å forlate denne verden like bakvendt som du kom hit”.

Det er kristen sang, men kunne godt vært muslimsk. Malcolm X mente det samme.

I Norge har innvandrerfamilier forstått hva hardt arbeid kan føre til. Legestudiet opplever for eksmepel stor tilstrømning av unge pakistansk-norske kvinner. Men også i Norge ser vi nå stadig tydeligere en splittelse mellom de mange som lykkes, og et mindretall som går inn i rollene som ofre og tapere. Demonstrasjonen fredag, arrangert av dels straffedømte og dels politiske ekstremister, viste nær 3.000, klagende ungdommer. Nær sagt alt var alle andres feil. Jeg gikk inn i toget og forsøkte å resonere med noen av demonstrante om demokrati og personlig ansvar. Jeg møtte en vegg av skrålende uformuenhet. Og da har jeg ikke en gang begynt å snakke om kvinnesynet.

Jeg har sett dette før, i et annet land, og jeg har tidligere forsøkt å advare mot det i en bok. Til syvende og sist er dette et valg hvert enkelt menneske må ta. Vinnerne vil være dem som er nysgjerrige og åpen i møte med det norske samfunnet; – med alle dets feil og mangler, og – ærlig talt, alle dets enorme muligheter.

Staple Singers

If you disrespect everybody
That you run into
How in the world do you think
Anybody sposed to respect you
If you dont give a heck about
The man with a bible in his hand
Just get out the way and let
The gentleman do his thing

Youre the kind of gentleman
That wants everything their way
Take the sheet off yur face boy
Its a brand new day

Chorus
Respect yourself
Respect yourself
If you dont respect yourself
Aint nobody gonna give a good
Ca-hoot na na na oh oh
Respect yourself

If youre walking around thinking
That the world owes you something
Cause youre here
Youre going out the world backward
Like you did when you first came here
Keep talking about the president
Wont stop air pollution
Put your hand over your mouth
When you cough
Thatll help the solution

You cuss around women folk
You dont even know their name
Then youre dumb enough to think
That it makes you a big ol man

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.