Dagbladet vil ha mer sensur

Norske soldater i Afghanistan falt i et bakhold, nyttårsaften. Dagen etter fikk jeg gjennom en kontakt i forsvaret tak i videobilder som soldatene selv hadde tatt. Enkelte soldater bærer nå kameraer på hjelmene sine. Hensikten er å dokumentere og lære.

Noen i forsvarsledelse eller i den politiske ledelsen, jeg vet ikke hvem, vurderte å holde deler av disse opptakene tilbake. Kampen på liv og død hadde vart i syv timene. Det var rimeligvis adrenalin og stress, frykt og innbitthet, før de norske soldatene klarte å sikte inn en Carl Gustav rekylfri kanon. Den sendte en granat som detonerte rett over opprørernes stilling og sendte en dødelig skur av kuler. I det øyeblikket det går opp for de norske soldatene at de har fått inn en fulltreffer hører vi på opptaket at en norsk soldat roper “lekkert!”, antagelig i lettelse. Der og da dør det trolig flere opprørere.

Sånn er krig.

Prtmey-Forsvaret-2

Det var nettopp lyden av dette ropet som uroet noen i ledelsen av forsvaret. Hva ville nordmenn tenke om soldatene dersom dette ble vist? Kunne seerne forstå det presset en soldat var under? Kanskje det beste var å ta bort klippet, eller kanskje bare fjerne lyden?

Jeg forklarte min kontakt i forsvaret at for TV2 måtte det være alt eller ikke noe. Dersom de fjernet deler av lyden eller klippet bort skuddet, så ville det være manipulasjon. Min kilde var hjertens enig. Han er en gjennomført profesjonell, hederlig statsansatt, oppriktig opptatt av informasjonsplikten sin. Vi har diskutert grensegangene mange ganger. Jeg kan forstå at det er situasjoner hvor vi skjuler identiteten til spesialsoldater (FSK) eller lar være å røpe operative detaljer som kan sette liv i fare. Men vi er begge enige om at det aldri kan komme på tale å klippe bort ting bare for å få krigen til å fremstå som noe penere enn det den er. Bare politiske tosker mener slik…

Politiske tosker som Dagbladet. På lederplass søndag etterlyste Dagbladet åpenbart mer sensur! Avisens linje her er så vanvittig at den bør studeres, sitat: “Nå er det kanskje forståelig at en norsk soldat reagerer med et slikt utrop i en dramatisk situasjon, men det er desto merkeligere at Forsvaret – som kontrollerer det meste av nyhetsformidlingen rundt det norske militære nærværet i Afghanistan – lot dette slippe igjennom. Dette var ikke lekkert, det var ekkelt“, sitat slutt. (ikke på nett)

Hvorfor refser Dagbladet Forsvaret fordi de “lot dette slippe gjennom”? En teori er denne. Dagbladet er en regjeringsvennlig avis med tidvis sterke sympatier med SV. For SV er krigen de fører i Afghanistan ubehagelig. Men derfra til at det nå er Dagbladets politiske linje at forsvaret bør bli strengere med hva de slipper gjennom av bilder til offentligheten, er et brudd med avisens liberale historie. Jeg har aldri hørt om noen seriøs uavhengig avis, noe sted i noe fritt land, som etterlyser mer manipulasjon av bilder de får fra det militæret under en krig.

Det avisen etter min mening, heller burde tatt opp, er det vi ikke får se. I dette tilfellet varte kampene i syv timer. Vi har bare sett et drøyt minutt med film (som fulgte en intern militær rapport hjem til Norge). Jeg har ingen grunn til å tro at forsvaret har manipulert oss, slett ikke, men det er bare å konstatere at det er syv timer vi ikke har sett. En dag kan det jo være at forsvaret fimer hardt skadede eller døde mennesker. Det vil være enda mer ekkelt, men det er altså krig.

Det pågår naturligvis, en kontinuerlig debatt i ledelsen av Forsvaret om hvor langt de skal gå i å slippe ut bilder. De som jobber for mer hemmelighold, kall det gjerne manipulasjon, kan nå smelle Dagbladet i bordet til støtte for sitt syn. Det bør de ikke få lov til. Dette bør Dagbladet rydde opp i.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.