Hva vil du spørre Obama om?

President Obama vil ikke holde noen stor pressekonferanse mens han er i Oslo. Men et par spørsmål vil det være mulig å putte inn i løpet av dagen.

Listen over gode spørsmål er lang. Men når mulighetene er få, hvilket spørsmål skal vi da velge?

Å formulere et godt spørsmål er hakket vanskeligere enn mange kanskje vil tro. Spørsmålene må ha mer substans. Det er heller ikke noe stort poeng å spørre Obama om ting han uansett tar opp i talen sin, det blir lett gjentagelser og bringer oss ikke videre. Det bør handle om noe vesentlig, ikke om detaljer.

Obama Norge

Da må spørsmålene være korte, poengterte og gjerne kritiske.

Men hva? Hva vil du ha svar på? Hvilket spørsmål vil du at vi skal stille til Obama? Legg gjerne inn forslag under her.