Aftenposten og nazismen

Aftenposten var nazistens store avis under krigen.

Av historiske grunner er det derfor litt ubehagelig når avisen trykker et stort jattende intervju med David Irving, mannen som skjønnmaler nazistenes overgrep.

Aftenpostens politiske redaktør Harald Stanghelle gikk ut på NRK og var kritisk. Ikke til Aftenposten, nei nei. Stanghelle var kritisk til TV2 som hadde invitere Irving til studio.

I TV2 møtte Irving en vel forberedt Trude Teige i TV2 programmet Tabloid.

Irving tapte. Nordmenn lot seg slett ikke overbevise av Irving. Tvert om, en markant andel ble mer skeptisk til meningene hans, viser en ny undersøkelse.

Med andre ord, ytringsfrihet virker.

Dette gjør imidlertid ikke noe inntrykk på Aftenpostens politiske redaktør. Da jeg traff Stanghelle torsdag holdt han fast ved kritikken av TV2.

Jeg kunne ikke dy meg fra å spørre Stanghelle om det ikke var et større problem at Aftenposten slo opp et stort ukritisk intervju med Irving, enn at TV2 grillet mannen?

Men Stanghelle ville ikke snakke om Aftenposten.

Sin historie til tross, preges ikke Aftenposten av selvransakelse. Avisen får derimot mer til felles med den radikale venstresiden. For dem degenererer en debatt om ytringsfrihet raskt til en diskusjon om hvem som ikke skal få snakke.

Spesielt på TV.

Stanghelle - politisk redaktør i Aftenposten

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.