Tapte – talte – vant

Ifølge alle meningsmålinger skulle Barack Obama vunnet nominasjonsvalget i New Hampshire. Isteden tapte han, stort Vi som sto på valgvaken så skuffelsen i alle ansiktene og følte stemningen synke ned mot gulvet.

Så kom Obama og holdt en tale som snudde alt. Talen slo an den nye tonen for kampanjen Yes we can. Etterpå var tilhengerne euforiske. Ivrige etter å reise til neste stat og fortsette kampanjen.

Noen unge artister hakket opp den suggererende talen og laget musikk av den! Nå går nederlagstalen sin seiersgang  som inspirerende video. Det er godt gjort.

obamavid

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.