Lurte klima-journalister

Energistyrelsen i Danmark lurte alle, og betalte en vitenskapsmann for å fremme myndighetenes syn i klimadebatten.

Ingeniørdocent Peter Laut fra Danmarks tekniske universitetJobben fikk i det stille betalt for å latterliggjøre alle som tviler på at Co2 står bak den globale oppvarmingen. Under den sosialdemokratiske regjeringen gikk Laut til frontalangrep på blant andre selforskeren Svensmark og statistikeren Lomborg.

Det skandaløse er at journalistene som refererte Laut i aviser radio og TV, trodde de snakket med en uavhengig vitenskapsmann.

Sannheten var altså at den veltalende Laut var en lobbyist som skrev timelister og ble betalt for å markedsføre myndighetenes Co2 politikk.

17.des.2007 @ 14:38av Anne Mork

Dette er gammalt nytt. Gerhard Helskog er vel ikkje akkurat ein som har stor integritet som journalist?= Er det nokon som vil finne “nye vinklingar”, så er det nok han. Ein sensasjonslysten, stakkarsleg mann som ikkje har store kunnskapar om noko, men som må prøve å overbevise på annan måte. Dette forsøplar journalistikken .

18.des.2007 @ 06:19av VamPus

Skulle likt å se Anne Mork underbygge påstandene sine, for eksempel med.. *la meg se*.. fakta? Er det å vise til dårlig journalistisk grunnarbeid det samme med å forsøple journalistikken? Eller er Anne Mork sur
fordi avsløringene av Laut går i mot hennes oppfatninger?

20.des.2007 @ 14:17av

ol-avslører gerhard

21.des.2007 @ 11:41av Adrion

Aldeles ikke overraskende at klimahysterikerne bruker ufine metoder for å fremme sin sak.
Rent generelt synes jeg at journalister bør gå sine eksperter nærmere etter i sømmene, da flere av dem har klare særinteresser.

Skål for en kaldere verden

Kanskje Stortingsrepresentanten ikke har bestått barneskolen? spurte en bekjent og viste frem Anniken Huitfeldt (Ap) sin kronikk om klimaendringene: "Havet stiger fordi isen på Nordpolen vil smelte ", forklarer Huitfeldt. Jeg skal være den første til å vedgå at norsk er et vanskelig språk, men så var det naturfagene. Selv de som var fulle store deler av gymnastiden registrerte at når isen i pjolteren smeltet så rant ikke glasset over. Tvert om, fikk mange smertefullt erfare at når pilsen i pilsflaska frøs ute i yttergangen på hyttetur, så sprakk mange av flaskene fordi vann som fryser utvider seg. På den annen side, skal vi ikke se bort fra at de som hadde mest hangover mistet den skoletimen hvor læreren fortalte at isen over nordpolen ligger i vann og ikke på land.

Mer format er det over statsminister Stoltenberg som tilsynelatende har gjort det til et politisk prosjekt å utrydde menneskeheten. Han vil nemlig bekjempe drivhus effekten.

Sitat: "Lykkes vi i Kina, lykkes vi med å bekjempe drivhuseffekten.", sitat slutt.

Uten drivhuseffekten vil det bli rundt 18 minus ! grader i snitt på jordkloden (mot ca 15 grader pluss i snitt i dag). Statsministeren er ikke feilsitert av VG, han skriver det samme i en kronikk i DN. 

Men ikke le av politikerne. Etter flere dager med Al Gore i byen klarte ingen norske journalister å stille kritiske spørsmål til Nobelprisvinneren — det måtte BBC ta seg av.

For konsensus er viktig i Norge, og og det løpende prosjektet til mange journalister er nå å få slått fast at jorden straks ville gått under om ikke Norge (Gro) tidlig hadde kommet i gang med å redde den (Julenissen er norsk og han heter Jens).

Stoltenberg

Litt kaldere takk (Foto A. Holm)

17.des.2007 @ 09:12av Ragnar Joramo

Det må jeg si… hehe… morsomt å se hvordan politikerne er, biter på alt som gir ekstra klirr i glassene, dog det ser ikke ut til at kunnskapen gjør som isen, utvider seg…

15.mar.2008 @ 21:36av Morten

Artig perspektiv hehe…
Vikingene krysset selfølgelig Atlanterhavet i skip bygd av grantømmer, det vet jo alle 😉

16.mar.2008 @ 15:00av Mrtin

Men har journalistene i TV2 bestått barneskolen da?

Vannets tetthet er naturligvis temperaturavhengig. Flytende vann har sin høyeste tetthet ved 3,98 °C. Dersom temperaturen i havet øker så synker tettheten, dvs. at havet utvider seg. Havet stiger altså når temperaturen øker, og så kommer smelting av landisen på toppen av dette.

Varmer solen ?

Selvsagt. Jordkloden har gjennom tidene svingt fra å være en "snøball" til å være het
(det var en gang England dyrket vindruer og Grønland eksporterte hvete til Norge).

Ved romsenteret i København møtte jeg solforskere som arbeider med en teori om at det er solen som øker temperaturen på kloden i et samspill med kosmisk stråling og skydannelse. De mener Co2 utslippene har liten betydning i forhold til solen og skyene.

Skyer kjøler ned jorden. De reflekterer varmen fra solen. Skyer dannes blant annet ved at vanndamp kondenserer til vanndråper rundt ørsmå partikler i atmosfæren, som støv, pollen og saltkorn.
Kosmisk stråling er små partikler, som kontinuerlig bombarderer kloden vår. Også rundt disse kan det i følge den danske selforskeren Henrik Svensmark kondenseres vann.

– En stor del av klimaet vårt er styrt av rommet, sier Svensmark.

Den kosmisk strålingen treffer jorden fra alle kanter, men magnetfeltet til solen er blitt sterkere, og dette hindrer strålingen i å nå frem til jorden. Mindre stråling betyr i følge solforskeren færre skyer, og da blir det varmere.

– Vi lever faktisk i den høyeste solaktiviteten vi har hatt de siste tusen årene, forteller Svensmark. Min reportasje kan du se her. Les mer om teorien her. Her har det det norske romsenteret kommentert teorien med interesse. Teorien blir nå utprøvet gjennom to store eksperimenter i Europa. I mellomtiden mener mange vitenskapsfolk at teorien er noe stort tull. Noen av motforestillinger kan du lese om i denne kritiske artikkelen fra BBC. Artikkel slutter imidlertid med et interessant poeng, for tenk om vi som Svensmark tror, kan gå mot en ny istid, sitat:

…if Henrik Svensmark is right, we should then see cosmic rays increase and global temperatures start to fall; if that happens, he can expect to see a Nobel Prize and thousands of red-faced former IPCC members queuing up to hand back the one they have just received.

Noe å tenke på i disse nobeldager.

solforsker
Solforsker Henrik Svensmark: Hva om det er solen, ikke Co2, som øker varmen på jorden?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.