Er noe viktigere enn klima?

Jeg stanget i kø i Washington trafikken i mars i år mens jeg lyttet til radioens overføring av en høring i Kongressen. Den danske professoren Bjørn Lomborg, vitnet for de prestisjetunge komiteene for vitenskap og miljø. Dagen før hadde tidligere visepresident Al Gore forklart sitt syn på klimaendringene. Nå var Lomborg valgt ut, for å sette Gores stadig mer kontroversielle påstander om menneskeskapte klimaendringer i perspektiv.

Lomborg advarte mot de mange som nå ser seg tjent med å overdrive faren ved klimaendringene. Lomborg mener verden IKKE bør bruker enorme pengesummer på klima tiltak som har minimal effekt. Han oppfordret politikerne til heller å bruke de samme pengene til å redde flere titalls millioner mennesker som nå dør av hiv/aids, underernæring og giftig drikkevann. I mellomtiden mener han verden må forske frem effektiv og rimelig miljøteknologi som om noen år også kan hjelpe de fattige landene.

Lomborg som er samfunnsviter og statistiker har ofte blitt angrepet, men han har ved å gå inn i tallmateriale, bak de stadig mer dramatiske presseoppslagene, vunnet respekt i vide kretser. Nå fremheves han av alle fra BBC til New York Times – eller som her i TIME. 

Grunnen er enkel. Det er viktig at flere stemmer slipper til, ikke minst nå som klimadebatten er i ferd med å bli unyansert. Mitt intervju med Lomborg gikk i TV2's klimaserie, i 21 Nyhetene, Onsdag 28. november.

Lomborg2
Bjørn Lomborg

02.des.2007 @ 05:50av Ragnar Joramo

Her peker du på noe veldig viktig, som burde vært pekt på av mange flere journalister! Meget bra at noen i TV2 faktisk tør å gjøre dette 🙂

02.des.2007 @ 07:39av Time

Likevel er sannsynligheten for at katastrofen er større enn antatt, såpass stor at man må følge føre var-prinsippet. Sannsynligheten trenger ikke være mer enn 5 %. Dersom de verste scenarier skulle finne sted, vil det ikke være noen vei tilbake for oss mennesker. Derfor er det helt nødvendig å sette i verk tiltak, skjønt det er viktig at det ikke er de som selv har egeninteresser i dette, som setter dagsorden for hva som skal gjøres. Etter min mening er den eneste måten å løse problemene på, å inngå internasjonale avtaler der man i årene fremover setter begrensninger for klimagassutslipp på individnivå, jfr. www.vl.no/samfunn/article3136459.ece.

02.des.2007 @ 10:56av Ragnar Joramo

Det er jeg enig, er nok nødvendig å sette i verk tiltak, men ikke på de små områder. Der er nok politikere og journalister på den ene siden, og forskere på den andre, uenige. Om vi reduserer utslippene er vel og bra, men tviler på at vi klarer å kontrollere naturkreftene og klimaet til å forbli uendret om det viser seg at klimaet selv, uten mye hjelp fra menneskene, endrer seg slik det tilsynelatende gjør nå, av “fri og nødvendig vilje”. Så er det nok dessverre slik en gang, at mennesker tror de klarer det utroligste… fint eksempel å trekke inn i denne sammenhengen må vel være Babel’s tårn.

02.des.2007 @ 13:28av Pål

Fltt intervju på TV. Lomborg er veldig klar og tydelig og tar opp et viktig poeng. Hans siste bok er anmeldt i de fleste internasjonale medier – men ikke i Norge.

Stå på!!!

09.des.2007 @ 20:30av Per Berge

Jeg så ditt glimrende innslag gerard og med glede. For jeg har etterlyst den siden av saken som ikke pålegger oss den rike vestlige verden noe ansvar for den klimaendringen som vi er vitne til. Jeg har lenge sett blogger av forskere ta til ordet for andre syn, og med gode argumenter imotsetning til sine motstandere av de mere PK orienterte.

Jeg har også lagt merke til en endring i definisjonen hos enkelte som nok er kommet på bedre tanker. For bare ett år siden var det kun snakk om menneskeskapt global oppvarming men brått ble retorikken endret til global oppvarming. Så om en tar kun de enkleste og mest lettfatlige fakta til grunn og ser hva som ligger til grunn for navnet Grønnland så må en vel innse att klimaskifte ikke er så uvanlig som det later til iflg, PKs propaganda.
Vi bør heller se hva som er bakgrunnen for den vannvitige konsentrasjonen av menneker og ikke minst overbefolkningen som det siste århundre har gått bananas.
Vi i de rike land kan sikkert hjelpe de med mindre resurser men da hjelper vi dem ikke det spøtt om vi snakker om CO2 rensing. Vi må isåfall sette inn resurser på å flytte folk som etter hvert vil måtte flytte uansett grunnet den naturlige klimaendringen.
bangkok har sunket ett par meter og ingen der er i tvil om att det handler om overbefolkning. Taksin så dette og tvang vestlige fabrik utbyggere til å bygge inn i landet der folket tross alt bodde. Han har fått pepper så det holder uten att noen så alt det gode han tross alt gjorde. Nok om Takasin men poenget mitt er att vi må ha rett fokus på problemene og ikke la oss blinde av nok en “greenpeace” hox.

Takk igjen Gerard for det glimrende innslaget du hadde i helgen. Sørget for å spre det glade budskap til mine nærmeste bare så du vet det
,o)
Godt du er hjemme igjen tross alt.

De beste ønsker for deg og dine i denne førjulstiden: Per.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.