Category Archives: Vietnam

Et rykte om krig

CaputobokCaputobok

Philip Caputo: A Rumor of War. New York: Holt, 1977. Engelsk, 357 sider.

(Tel Aviv) Ikke uten grunn blir denne boka omtalt som Vietnam-boka over alle Vietnam-memoarer. Caputo dro til Vietnam som ung marineinfanterist i 1965. Han kom tilbake for å oppleve Saigons fall mer enn ti år senere – da som journalist for Chicago Tribune.

Boka beskriver hvilket helvete som møtte de første amerikanske soldatene som kom til Vietnam for å bekjempe kommunismen. Rått og brutalt forteller han om hvordan soldater han som ung offiser hadde ansvaret for, falt rundt ham. Og hvordan krigen fikk de sterkeste til å bryte sammen, og til å begå ugjerninger mot den vietnamesiske lokalbefolkningen ingen hadde trodd de var i stand til.

Et av hovedproblemene for soldatene, var at mange av dem aldri forstod hvorfor de var der. Hvorfor de var sendt til den andre siden av kloden for å drepe. Enda vanskeligere ble jobben med å motivere soldatene når de innså hvor store tap de led, og at de etter hvert ikke hadde en uttalt støtte hjemme i USA.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.