Category Archives: NordKorea

Hva vil egentlig Nord-Korea?

(Jerusalem) Den som visste det. Det nord-koreanske regimet er svært vanskelig å forstå, fordi de har klart å holde landet nærmest hermetisk lukket i flere tiår. Vi vet lite om det som skjer der. Vestlige journalister slipper sjeldent inn. I natt, norsk tid, sprengte de en atombombe. Når våre allierte sprenger atombomber er vi bekymret for miljøkonsekvensene, når uforutsigbare nasjoner som Nord-Korea sprenger atombomber, blir de fleste av oss bekymret av andre årsaker.

Hvorfor sprengte Nord-Korea en bombe? Tidligere i vår testet landets militære styrker en langdistanserakett. Vil Nord-Koreas “Kjære leder” Kim Jong-il bare minne oss andre om at Nord-Korea fortsatt er på kartet, eller er det en advarsel overfor naboene? Riktignok oppfører regimet i Pyongyang seg rimelig paranoid. Men de har vel kanskje god grunn til det. Trusselen fra Sør har vært der helt siden Korea ble delt etter andre verdenskrig, og fortsatte etter Korea-krigen tidlig på femtitallet. Under president Eisenhower la amerikanerne frem en plan om å bombe en sone sør i Nord-Korea med atomvåpen for på den måten å forhindre fienden å oppholde seg i grenseområdet i all overskuelig fremtid. Men faren for en større konflikt med Kina og Russland gjorde planene for farlige. Slike planer bidro neppe til å styrke Nord-Koreas velvilje overfor USA og Sør-Korea.

Under en middag med USAs tidligere utenriksminister Madeleine Albright på Frognerseteren restaurant for et par år siden, snakket vi om Nord-Korea og trusselen landet utgjorde overfor USA. Hun hadde vært i Pyongyang og truffet Kim Jong-il. Foruten at hun kunne informere om at han var lavere enn den amerikanske utenriksministeren, men at han på fotografiene ble reddet av sine høye hæler, bekreftet hun ryktene om den eksentriske diktatorens sans for gamle amerikanske filmer. Albright advarte på det sterkeste mot Kim Jong-il. Fordi hun mente at han ikke var i stand til å forstå det internasjonale politiske spillet, og derfor kunne komme til å begå handlinger som vil få store historiske konsekvenser. Hun snakket om en gal mann, som verden ikke kunne stole på, og som derfor heller ikke burde få muligheten til å drive et atomvåpenprogram uten at han ble stanset.

Kanskje forsøker Pyongyang bare å få oppmerksomhet? Kanskje forsøker regimet å spille et spill de ikke kjenner spillereglene til – og derfor heller ikke konsekvensene av? Et forsøk på å forhandle til seg noen goder? Eller er det et bevisst forsøk på å true omverdenen for å opprettholde det internasjonale samfunnets fiendtlige holdning til regimet i Nord-Korea, og med det styrke sin egen posisjon internt?

Nord-Korea – trussel eller ikke?

9a46c2370b1cd8ead29de8f81a94870b[1]
Bruce Cumings: North Korea. Another Country.
New York City, The New Press, 2004 Engelsk, 241 sider.

Dette er ondskapens akse nærmest glemte tredjeland. Under sin State of the Union tale i januar 2002, ramset George Bush opp USAs tre hovedfiender – Irak, Iran og Nord-Korea. Siden har USA mistet flere tusen soldater i Irak og deltatt i en stadig tøffere retorisk kamp med Irans ledere. Nord-Korea ser så langt ut til å bli beviset, ikke bare på at dialog nytter, men at det kanskje nytter best.

Dette er ikke en bok som forsvarer det nordkoreanske regimets mishandling av egne borgere. Det er en bok som tar utgangspunkt i at om tidligere diktator Kim Il Sung og hans diktatorsønn og nåværende leder Kim Jong Il opp gjennom årene har vist aldri så mange tyranniske og paranoide trekk, så har faktisk konflikten med USA og Sør-Korea flere sider.

Nord-Korea har truet naboen i sør. Men de nordkoreanske lederne har også blitt til de grader truet av både naboen og naboens viktigste allierte, USA. Her kjempet koreanerne mot hverandre (Korea-krigen 1950-53), backet opp av den kalde krigens erkefiender på hver side (USA støttet Sør-K, Sovjet og Kina støttet Nord-K). Amerikanerne offentliggjorde planer om å bombe grensesonen med kjernefysiske våpen, slik at sonen ville være ubeboelig i 100 år framover (President Eisenhower). USA hadde vist at de var istand til å bruke kjernefysiske våpen (Japan, 1945), de utplasserte kjernefysiske våpen rettet mot Nord-Korea, og de truet med å bruke dem. Slik gjør man kanskje en farlig fiende enda farligere. Ikke minst bidro dette til at regimet selv ville skaffe seg kjernefysiske våpen, iallefall for å kunne skremme fienden fra å angripe.

Cumings er forundret over at de siste amerikanske administrasjonene har brukt mer tid på å bekymre seg over hva Nord-Korea måtte utgjøre av trussel overfor USA og amerikanske interesser enn for eksempel Saudi-Arabia. Dette er konflikten mellom USA og Nord-Korea sett fra en litt annen vinkel enn vanlig. Boka er ført i pennen av en amerikansk historiker.

05.des.2007 @ 18:36av Antisosialist

Ikke helt uventet fremhever du en bok som legger opp til at det bare er USA som begår feil her i verden.

10.des.2007 @ 02:38av Per Berge

Egentlig burde Saudi Arabia, Syria og Pakistan følge Iran på denne lista mens Irak kan fjernes. Ellers er det flere ondskapens alter i både den Arabiske, Asiatiske og ikke minst Afrikanske verden så denne liste burde vært mye lengre etter mitt skjønn.
De to førstnevnte pluss Iran er uansett de vi burde fjerna en gang for alle.
Pakistan er mere komplisert da jeg annser Musharaf for en som vet hva han har å slite med i motsetning til hva liberale vesten innbiller seg. derfor er jeg forholdsvis trygg så lenge han er ved makten og Europa og USAs venstreside raljerer med kritikken sin
😀

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.