Category Archives: LatinAmerika

Gissel i Colombia

Ingrid Betancourt: Selv tausheten tar slutt. Mine seks år i fangenskap. 

Oslo: Cappelen Damm, 2011. 587 sider.

 (Bogotá, Colombia) Hun er ikke lenger så populær her i Colombia. Folk jeg snakker med, sier hun tok for stor plass blant de mange gislene som FARC-geriljaen har tatt opp gjennom årene. Og med det mistet Colombias tidligere presidentkandidat og x-gisselet sin popularitet. Hun har nå søkt tilflukt i sitt andre hjemland, Frankrike. Trolig permanent – lang vekk fra kritikk og grusomme minner.

I seks år var Ingrid Betancourt gissel hos geriljaen i Colombias jungel. Store deler av tiden var hun lenket fast. I boka beskriver hun hvordan hun ble kidnappet fordi hun trosset sikkerhetsformaninger. Om savnet etter barna og familien. Og om de stadige forsøkene på å rømme fra fangenskap. Boka handler også om den ondskapen hun blir møtt med både fra medfanger og geriljaens delvis bestialske voktere. Selv om hun som politiker, hadde forsøkt dialog med FARC.

Som min barndoms yndlingsbok, Papillon, om en fransk forbryters fangenskap i Sør-Amerika, vekket interessen for litteratur en gang for lenge siden, er også dette en særdeles velskrevet bok. Og selvfølgelig på et langt høyere nivå når det gjelder troverdighet enn den Henri Charrière kunne skilte med. Det er spennende, lærerikt og sant. Det er politikk, historie og eventyr.

Driver Hugo og dør?

(Bogotá, Colombia)  I morgen skulle presidenten i nabolandet bli tatt i ed for sin fjerde periode. Men i Venezuela vet ikke folk engang om president Hugo Chávez er i live.

Sannsynligvis lever han fortsatt. Men mangelen på bevis for akkurat det, får folk til å stusse. Etter sigende er han fortsatt hos sine venner Castro-brødrene på Cuba, og behandles for kreft.

Det er ingen tvil om at den sosialistiske rebellen er alvorlig syk. Og mye tyder på at han ikke er i stand til å fullføre sin neste seks-års-periode. Hvis han da i det hele tatt er i stand til å bli tatt i ed på et eller annet tidspunkt.

Chávez var sosialisten som ble elsket av sitt folk.  Fordi han gjorde det få her i regionen har gjort – forsøkte å viske vekk de økonomiske skillene mellom fattige og rike. Men underveis gikk populariteten ham til hodet. Venezuela er et av få land her i området som kan skryte av mer eller mindre sammenhengende demokrati i over et halvt århundre. Men i frykt for at hans etterkommere ikke ville kunne fylle hans sko, endret Chávez valgreglene slik at han kunne bli sittende livet ut.

Og akkurat det ser det ut til at han blir. Han er alvorlig syk, og har hatt en rekke tilbakefall. I oktober ble han valgt for sin fjerde presidentperiode (6 år av gangen).

Det blir ingen revolusjon i Venezuela selv om Chávez ikke blir tatt i ed i morgen. Venezuelas lovverk åpner for alternativer. Men går det uker før han viser seg på nytt, kan den konservative opposisjonene stille strengere krav. Det kan gå mot nyvalg om ikke Hugo Chávez snart viser at han er i stand til å lede landet.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.