Category Archives: cuba

Farvel Fidel

Castrobok

Brian Latell: After Fidel. Raul Castro and the Future of Cuba’s Revolution. New York: Palgrave, 2005 (med nytt etterord fra 2007). Engelsk, 289 sider.

(Tel Aviv) I flere tiår har forfatteren av denne Castro-boka jobbet med å analysere Cuba for den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA. Etterretningsanalytikeren Brian Latell har siden 60-tallet bygd seg opp til en posisjon som en av de aller beste Castro-kjennerne. I boka kommer det frem at Latell nærer et profesjonelt hat blandet med høy respekt for Cubas tidligere president. Da Latell skrev etterordet i 2007-utgaven, var det etter at Castro ble syk og maktoverføringen til broren Raul var i gang.

Det er et maktsykt brødrepar Latell beskriver. Et brødrepar som med stor iver og ekstrem vold, har ryddet politiske motstandere av banen. Spesielt gjelder dette Fidel, som har beordret en rekke henrettelser av det han oppfattet som farlige utfordrere.

Det spennende er analysene av hva som vil skje når det ikke lenger sitter en Castro på toppen. Og om Raul er i stand til å tviholde på makten hvis broren dør før ham. Det er mange som tror at det vil tvinge seg frem store endringer når Castroene er borte. At verden vil se en ny bølge flyktninger fra Cuba til USA, og at et nytt regime kan åpne opp for et bedre forhold mellom de to erkefiendene. Latell er en av dem.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.