Category Archives: Afghanistan

Historien bak 11. september

Looming towerLawrence Wright: The Looming Tower. Al-Qaeda’s Road to 9/11. London, Penguin Books, 2007. Engelsk, 470 sider.

Dette er en bok som forklarer og beskriver en rekke hendelser som etterhvert førte til angrepet mot USA 11. september 2001. Wright beskriver bakgrunnen til de mest sentrale personene. Mest tid vies Bin Laden og Zawahiri.

Boka forklarer hva som fikk den egyptiske Jihad-lederen Ayman al-Zawahiri og den saudiarabiske al-Qaida-lederen Osama bin Laden til å hate USA og Vesten så voldsomt at de ønsket å ramme USA, ikke med aksjoner bare for å få oppmerksomhet, men med aksjoner som inkluderer massemord på sivile. Den forklarer også hvordan de to sammen klarte å skape det farligste og blodigste terrornettverket verden har sett.

Mye av boka handler også om hvordan enkelte etterforskere og diplomater fortvilet forsøkte å alarmere den amerikanske administrasjonen via ledelsene i FBI og CIA, uten å lykkes. En av disse er FBI-agenten John O’Neill. Rapporter og høringer i ettertid har vist at et tettere samarbeid mellom byråene trolig kunne avdekket, og kanskje avverget angrepet 11. september.

Jeg har lest flere bøker som handler om forspillet til angrepet, dette er den klart beste. Dette er historiefortelling og undersøkende journalistikk i særklasse. Litteraturlisten og oversikten overintervjuobjektene vitner om at Lawrence Wright har brukt særdeles mye tid på research.

For denne boka har Wright vunnet en rekke prestisjetunge amerikanske priser, som Pulitzer for sakprosa, Los Angeles Times Book Festival Award for History og New York Public Library Helen Bernstein Book Award for Excellence in Journalism.

29.apr.2008 @ 15:02av Haakon Gjersum

hei, hvor får jeg kjøpt boken?

09.mai.2008 @ 18:07av

prøv Amazon.com

Den kommer på norsk til høsten.

Bok om USA og Irak, og hvordan Bush har sviktet amerikanerne

195117-46

Bob Woodward: State of Denial. Bush at War, Part III.
London, Simon & Schuster, 2006. Engelsk, 560 sider.

Dette er Woodwards tredje bok om Bush (tidligere bøker: Bush at War, 2002. Plan of Attack: 2004. Begge anbefales). Washington Post-redaktøren, som i sterk grad bidro til Richar Nixons fall (gjennom avsløringene rundt Watergate-skandalen sammen med journalist-kollega Carl Bernstein), blir stadig mer kritisk til president George W. Bush og administrasjonens utenrikspolitikk.

I denne boken forklarer også han hvorfor det meste har gått galt for amerikanerne i Irak. Woodward har mange gode kilder i sentrale posisjoner. Boken tar et oppgjør med hvordan Bush-administrasjonen har tilbakeholdt opplysninger for det amerikanske folket og kongressen. Og ikke minst med hvordan administrasjonen selv ser ut til å ha fortrengt opplysninger som kunne bidratt til andre avgjørelser både med tanke på invasjonen og den videre politiske utviklingen i det krigsherjede landet.

Også Woodward feller en knusende dom over avgåtte forsvarsminister Donald Rumsfeld og måten han ledet Pentagon i en svært kritisk fase (mens USA gikk til angrep på Afghanistan og Irak). Han tar også opp hvordan Rumsfeld, Cheney og andre sentrale maktpersoner nærmest var besatt av å angripe Irak helt fra dag 1.

07.aug.2007 @ 19:13av Antisosialist

Er det mer du kan reklamere med av anti-amerikansk propaganda da? Husk å fornye ditt medlemskap i SV.

10.aug.2007 @ 09:51av Fredrik

Dette er vel ikke anti-amerikansk propaganda. Boken er skrevet av en av redaktørene i Washington Post. En mann som anser seg selv som en patriot. At en amerikaner kritiserer Bush-administrasjonen er da et sunt tegn. Det er slik demokratiet fungerer. Og la det være klart – jeg tror ikke du oppfatter Woodward som sosialist hvis du leser bøkene hans.

10.aug.2007 @ 23:25av Antisosialist

Nei, det er først og fremst deg jeg oppfatter som sosialist med sterke anti-amerikanske og anti-israelske holdninger. Jeg respektere deg en gang, til og med så på deg som meget dyktig.
Det gjør jeg ikke lenger

23.aug.2007 @ 11:32av Hans Kr.

Er det å være sosialist og ikke like amerikansk politikk det samme da, antisosialist?
Jeg har overhodet ingenting til overs for sosialistisk politikk eller tankemåte, men hem synes at amerikansk håndtering av Irak er meget kritikkverdig.
Men jeg oppfatter meg overhodet ikke som sosialist.
Og har etter et par besøk i USA lite til overs for amerikansk politikk, selv om jeg synes at de fleste amerikanere kan være ok. Om enn noe overfladiske.
Så jeg synes faktisk du kommr med ganske sterke beskyldninger mot Fredrik Græsvik angående politisk ståsted. Basert på at han velger å kommentere en bok som han har lest.
AT man leser bøker og får bedre bakgrunnsinformasjon kan da UMULIG være kritikkverdig for en journalist som faktisk lever av å formidle sine inntrykk.

24.aug.2007 @ 14:18av Antisosialist

Det er da ikke bare denne saken jeg baserer min påstand på. På meg virker Græsvik å være stadig mer venstrevridd og jeg er ikke i tvil om at han gir sin stemme til SV.

26.aug.2007 @ 16:26av Hans Kr.

Neida, vi har sett at disse påstandene dine fremsettes i en hver hensende der Fredrik Græsvik kommer gir opplsyninger som ikke roser amerikanske soldater, eller amerikansk politikk opp i skyene.
Og jeg er faktisk 100 % ening med han i hans syn på den amerikanske politikken i Irak og midtøsten generellt.
Men fra det å beskyle ham for å være SV-velger synes jeg fortsatt er drøyt. Im det i det hele tatt har noe med saken gjlre.
Jeg stilte deg spørsmål om jeg også er sosialist, fordi jeg faktisk er av den mening at president Bush, og hans geseller burde vært kjeppjaget fra regionen.
Samtidig vil jeg hevde at det er ingen som har gjort så mye galt mot menneskeheten som Hoxa, Honecker og Stalin.
Hvor plasserer du da meg?

09.sep.2007 @ 16:30av Fredrik

Ja imorgen er det valg i Norge, og jeg er i midtøsten – langt unna nærmeste urne!

09.sep.2007 @ 19:49av Hans Kr.

Regner med at du har forhåndstemt.
Du har vel vært hjemme noen uker i sommer og slappet av.

Bok om USAs kriger i Afghanistan og Irak: American Soldier


195117-24

General Tommy Franks og Malcolm McConnell: American Soldier, Reagan Books, New York City 2004, engelsk, 590 sider.

Anbefaler denne. Biografien som forteller livshistorien til en av USAs viktigste militære ledere siden 2001. Som leder av CENTCOM (Central Command) fikk han ansvaret med å slå militært tilbake mot Al Kaida og Taliban i Afghanistan i 2001, og han fikk ansvaret for å invadere Irak. Militært og politisk har mye gått galt, selv om mange riktige strategier ble tatt. Det mest oppsiktsvekkende med boken, synes jeg er at han fremdeles ikke ser ut til å forstå at alt for mange strategiske feilgrep ble tatt før, under og etter Irak-invasjonen. Et viktig historisk dokument. Verdt å lese

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.