Syrias blodige tragedie

 

Fouad Ajami: The Syrian Rebellion. Freedom’s Call and its Cruel Price. Stanford: Hoover Institution Press, 2012. Engelsk, 240 sider.

(Beirut)  Her er oppsummeringen av hva som skjedde det første året av det syriske opprøret. Et opprør og en revolusjon som dessverre ser ut til å kunne trekke svært lenge ut. Ajami setter den syriske borgerkrigen inn i et historisk perspektiv. Han forklarer hvordan det internasjonale samfunnet sviktet. Først og fremst som følge av en kollektiv feighet med sikkerhetsrådsmedlemmene Russland, Kina, Brasil, India og Sør-Afrika i spissen.

Ajami beskriver enkeltskjebner så vel som de store trekkene i den borgerkrigen som kanskje ble trigget nettopp av syrernes håp om at Verden, og da kanskje spesielt Nato og Vesten, ville komme dem til unnsetning slik vi gjorde i Libya.

Og han beskriver den ufattelige tragedien som følge av at det nå er klart at ingen vil gripe inn. Fordi det ikke har materialisert seg et klart alternativ til Syrias brutale diktator, Bashar al Assad – mannen som ser ut til å gjøre det han kan for å overgå sin grusomme far.

For det er ingen klare alternativer. Bare en masse av ulike grupper. Noen hvis ser ut til å forsøke å overgå regimets ondskap. Skal Vesten bombe Syria for at Det muslimske brorskap eller fundamentalister med grener til AL Qaida og opprørere i Irak skal komme til makten, spør Ajami. Svaret er gitt – og syrerne får klare seg som best de kan på egen hånd. Hvilket de ikke gjør.