Hva om Iran ikke lager bomber

(Bangkok)  Hva om regimet i Teheran slett ikke har planer om å produsere kjernefysiske våpen? Tenk om de snakker sant. At alt de vil er å utvikle kjernekraft for fredelige formål. At de ønsker å bedre iranernes livsstandard og landets industrimuligheter. IAEA har ikke, slik mange mener å vite, trukket en annen konklusjon. Det er da forståelig at Teheran blir mer enn kraftig provosert av beskyldningene om at de vil produsere kjernefysiske våpen. Spesielt når den iltreste fienden, Israel, til stadighet gjentar hvor farlig Midtøsten vil bli hvis Iran produserer kjernefysiske våpen. Israel, som alle vet har utviklet slike våpen selv, og ikke svarer ærlig på et eneste spørsmål knyttet til sitt våpenprogram.

 Nå som USA er mer eller mindre ute av Irak, og har trappet ned sitt militære engasjement i området rundt Persiabukta, er det viktig for Teheran å flekse muskler. De vil være den sterke makten i regionen. De siste ukene har de med sine militærøvelser, minnet hele verden om at de har kapasitet til å stenge av Hormuzstredet, og med det kvele eksport av rundt en femdel av verdens oljeforsyninger. Ufint, provoserende og farlig? Absolutt. Men så blir de altså selv utsatt for en del provokasjoner, for å si det forsiktig.

I Vesten argumenteres det ivrig for militære angrep på Iran. Før det er for sent. I Iran oppfattes handelsboikott og militære trusler som utidige. Truslene om isolasjon og krig virker delvis samlende. Regimet i Teheran applauderes av mange iranere for å stå opp mot USA og Israel. Jeg har vært i Iran flere ganger. Jeg har snakket med folk om landets atomprogram. De forstår ikke hvorfor ikke de skal ha rett til å utvikle kjernekraft.

Det er ikke vanskelig å forstå israelernes frykt for Irans, for å si det svært forsiktig, noe uklare atomprogram. President Mahmoud Ahmedinejad har gjentatte ganger snakket om at den israelske staten burde feies på havet. Ingen sover godt med en slik fiende, hvis han i tillegg har noen atomraketter liggende klare til bruk. Israel driver nå sin krigføring på sedvanlig vis. Iranske atomfysikere og andre knyttet til atomprogrammet, likvideres. Det er også mistanke om at Israel har gjennomført andre typer sabotasjeaksjoner mot Irans kjernefysiske anlegg.

Som vanlig er det vi som tjener oss rike på konflikter i og rundt de oljerike statene i Midtøsten. Oljeprisene stiger med spenningsnivået. Med våre enorme olje- og gassforekomster, har Norge lite å tjene på en fredelig verden.