Blir uskyldige sivile drept av norske bomber?

(Tel Aviv) Norske jagerfly bomber daglig arabiske mål. Sammen med allierte Nato-piloter, har de norske pilotene gjennomført over 3700 angrepstokt mot Libya siden mars. Det er mye. Med voldsom kraft treffer de norske bombene mål på bakken. Men siden dette så langt er en luftkrig, er det vanskelig å vite i hvilken grad uskyldige sivile blir rammet av bombene. Etterretningen på bakken i Libya er dårlig. Forskjellen på en uskyldig sivil og en sivil skal jeg komme tilbake til.

En oppsummering fra Forsvaret 8. juni, viser at norske jagerfly har fløyet over 420 tokt over Libya. Det utgjør nærmere 12 % av Natos samlede angrepstokt. Norske piloter har deltatt på over 200 oppdrag over Libya, og sluppet nærmere 350 bomber mot mål på bakken. Vi kan med stor grunn stole på denne informasjonen. Det er mange som kjenner de riktige tallene, og blir noen tatt i løgn, vil det være særdeles pinlig, og kunne få voldsomme politiske konsekvenser.

Libyske myndigheter hevder at over 700 sivile ble drept i Natoangrep fra krigen startet i mars og frem til 1. juni. Husk at dette er en angrepskrig mot regimet i Tripoli, med mandat fra FN, for å stanse tap av sivile liv. Vi vet ikke om de libyske tallene stemmer. Nato avviser tallene fra Tripoli. Det er mange grunner til å være skeptiske til informasjon fra Gaddafis folk. Men vi vet at uskyldige sivile har blitt drept. Det har journalister på bakken i Tripoli og andre byer som rammes av norske og allierte bomber fortalt.

Rent statistisk er det grunn til å anta at sivile har blitt drept under de norske jagerflyenes angrep. Men det kan selvfølgelig være at de norske pilotene er flinkere enn sine allierte til å sende bombene dit de skal. Og det kan tenkes at de norske pilotene har hatt en annen type oppdrag enn sine allierte. Altså at de har bombet militære mål uten fare for å ramme uskyldige sivile. Men rent statistisk, er det grunn til å anta at sivile har blitt drept.

En talsmann for Forsvaret forteller meg at de ikke har noen indikasjoner på at sivile er drept i norske angrep. Men de kan heller ikke utelukke at uskyldige sivile er drept.

Vi vet at dette skjer i krig. Dette er alltid et dilemma når man sender soldater av gårde for å gjennomføre skarpe oppdrag. Uskyldige liv går tapt. Det har skjedd i Afghanistan, og det skjer kanskje i Libya. Det er en kalkulert risiko politikerne er villige til å ta. Det er de som har beordret soldatene av gårde. Dessverre er ikke norske medier i særlig grad til stede på bakken i Tripoli og andre byer som rammes av de norske angrepene. Vi kunne kanskje fortalt i hvilken grad sivile rammes. Men Gaddafi er ikke særlig glad i vestlige journalister, og har som mange diktatorer før ham, gjort det svært vanskelig å dokumentere krigen. Selv om det faktisk er slik at vår dokumentasjon til en viss grad kunne bidratt til å svekke styrken på angrepene.

Det er en rekke andre dilemmaer ved denne krigen også. Det ene er hva man skal gjøre hvis luftangrep alene ikke fører frem. Har man da et ansvar for å iverksette en bakkekrig? Og hva med de andre arabiske landene, som Syria. Det er grunn til å anta at folk i Syria forventer en like kraftig vestlig reaksjon på den brutale måten Bashir al Assad har slått ned folkeopprøret på. Syrerne vil trolig bli skuffet.

Så var det forskjellen på uskyldige sivile, og de som bare er sivile. Forsvaret skiller mellom disse gruppene. Når man bomber en militær installasjon eller base, er det stor grunn til å anta at det jobber sivile der. Slik det gjør i norske militærforlegninger. Altså sivile som oppholder seg på legitime militære mål. Det er folk som rett og slett må regne med å bli drept, i likhet med soldatene. De uskyldige, er de som bor i nabolaget, eller rammes av en rakett eller bombe på ville veier.