USA alene

Habermas

Jürgen Habermas: The divided West. Cambridge: Polity, 2006. Engelsk, 224 sider. (Originalens tittel: Der gespaltene Westen. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 2004)

(Hellas) Hvor bedre enn å lese om USAs forsøk på tvangsinnføring av demokrati, enn i demokratiets vugge? I denne boka går den tyske pragmatikeren og filosofen Jürgen Habermas kraftig til rette mot USA krigspolitikk under president George W. Bush. Gjennom en rekke foredrag, nedtegninger og diskusjoner tar Habermas tak i problematikken rundt USAs egenrådige og voldelige utenrikspolitikk på ’00-tallet.

Et av hovedproblemene Habermas er opptatt av, er hvordan Bush-administrasjonens egenrådighet har bidratt til å svekke de internasjonale organisasjonene og foraene som skulle sikre spredning av menneskerettigheter og demokrati. Det paradoksale er at nettopp dette ble brukt av administrasjonen som argumenter for krigføring i Irak og Afghanistan.

Som bokas tittel tydelig understreker, er tyskeren også opptatt av hvordan den amerikanske utenrikspolitikken har skapt en distanse mellom amerikanerne og deres tidligere mest lojale allierte i Vest-Europa.

Jürgen Habermas er en av vår tids mest innflytelsesrike politiske tenkere, og blir fortsatt lyttet til. Her tar han til orde for sterkere internasjonal styring, og argumenterer hardt for Immanuel Kants filosofiske ståsted – der menneskets medfødte evne til å skille mellom rett og galt holdes høyt.