De likviderer barn

Skarpskytter 004

Anonyme forfattere: Med mandat til å drepe. Norske skarpskyttere i Afghanistan forteller. Oslo: Kagge forlag, 2010. 155 sider

De har forakt for sine motstandere, de norske skarpskytterne som nå vil dele sine opplevelser. Dette er en rå og jævlig bok om norske soldater som har som oppgave å likvidere fienden. Så er det da også en særdeles brutal krig de deltar i. Og forakten er nok helt nødvendig for den som skal trykke på avtrekkeren og vite at han dreper.

Det er oppsiktsvekkende opplysninger som kommer frem i boka. Et sted går fortellerstemmen langt i å antyde at for et par millioner kroner ville han tatt på seg likvideringsoppdrag også hjemme i Norge (Mullah Krekar), og et annet sted kommer det frem at en av Forsvarets skarpskyttere har skutt og drept et barn (barnesoldat). Det er ingen tvil om at skarpskytterne har en viktig rolle i krigen i Afghanistan, men at de har den aller viktigste vil kanskje andre soldater være uenige i.

Dette er en troverdig bok fra Afghanistan. Jeg er ikke i tvil om bokas autentisitet. Men når forfatterne nå engang har valgt å være anonyme, er det nærmest umulig å etterprøve informasjonen som gis. Boka ville hatt større troverdighet om historiene var fortalt til en forfatter som frontet boka, eller om forlaget hadde kostet på seg noen forord som overbeviste de mest tvilende leserne om at boka er både riktig og viktig.