Vi voldtok også Kongo

Solskinn

Bjørn Godøy: Solskinn og død. Nordmenn i Kong Leopolds Kongo. Oslo: Spartacus, 2010. 240 sider.

(Spania) Godøys bok er resultat av lang og god research. At to nordmenn på farlig eventyr skulle aktualisere interessen for det mektige afrikanske landet, har helt sikkert ført til bedre salg. Så nevner da også Godøy de to herrene Tjostolv og Joshua i forordet. Han trekker en historisk linje fra de første norske Kongo-farerne til de to berømte fangene. Det handler om at hvite menn, med våpen i hånd, tar seg til rette i det svarteste og mørkeste Afrika.

Godøys bok er ikke godt skrevet. Men den er interessant. Den gir et innblikk i hvordan norske offiserer deltok i belgiske Kong Leopolds store Afrika-prosjekt. Et prosjekt som i all hovedsak gikk ut på å plyndre, mishandle, drepe og voldta. Norske offiserer deltok i et felttog hvis hovedmål var å, bokstavelig talt, tappe Kongo for ressurser. De dro til Kongo, holdt seg med slaver, horet og drakk. I det hele tatt forholdsvis dårlige representanter for hjemlandet.

Boka fungerer best som et substitutt til annen litteratur om Kong Leopolds Kongo-eventyr. Les derfor denne først:

De voldtok Kongo