På utflukt i Kongos jungel

Books 003

Tim Butcher: Blood River. A Journey to Africa’s Broken Heart. London: Vintage, 2008. Engelsk. 363 sider.

(Jerusalem) Da Daily Telegraphs Afrika-korrespondent Tim Butcher så Kongo-floden første gang, ble han umiddelbart bergtatt av den mektige elven. Det førte etter hvert Butcher på en farlig og strabasiøs reise, gjennom noen av de mest ugjestmilde områdene på jord. Områder jeg selv har fått føle litt på, og oppleve noe av spenningen ved. Det er lett å forstå Butchers fascinasjon, men vanskeligere å forstå hans valg. Briten bestemte seg for å følge en tidligere Daily Telegraph journalists reiserute gjennom Kongos tette jungel langs elven ved samme navn som denne gigantiske nasjonen i Afrikas indre. Hans forgjenger foretok reisen over hundre år tidligere. Navn var Henry Morton Stanley. Journalisten som da han fant David Livingstone i Afrikas jungel en gang på slutten av 1800-tallet skal ha ytret “Dr Livingstone, I presume?”

På egenhånd, med cash i skoa og malariatabletter i sekken, legger Butcher ut på ferden. Det er spennende å få være med på reisen gjennom denne boka. Butcher haiker med motorsykkel på veier som knapt er fremkommelige, han lurer døden når geriljagrupper nærmer seg, han betaler lokale padlere for å padle ham fremover på reisen mot målet. Underveis forteller han om dette landets triste og blodige historie. Sjokkert over et samfunn som har “gått tilbake i tid”. Der restene av en moderne sivilisasjon bare er ruiner og vage spor. Høydepunktet er når han ankommer byen som tidligere bar navnet på hans forgjenger – Stanleyville, i dag Kisangani. Han forteller detaljert om hoteller, gater folk, korrupsjon og fiendtlighet mange andre Kongofarere vil gjenkjenne. Det er en lang reise fra Afrikas indre mot kysten. Og den er spennende.