Det handler om å forstå afghanerne

BøKer 002

Fredrik Barth: Afghanistan og Taliban. Oslo: Pax Forlag, 2008. 100 sider.

(Tel Aviv) Jeg synes denne boka skulle vært lenger. På den annen side tiltrekker den seg kanskje flere lesere i sin nåværende form, og det er i så fall bra. Jeg håper absolutt alle soldater, hjelpearbeidere og journalister som skal til Afghanistan, tar seg bryet med å lese Barths korte og interessante historie om landet. For soldatene bør dette være et minimumskrav. Kanskje forstår de da litt mer av hva de står opp mot, når de kjemper med livet som innsats.

Ulempen er selvfølgelig at Fredrik Barth, i likhet med mange andre, tegner et noe dystert fremtidsbilde. Han er kritisk til måten de militære aksjonene i Afghanistan gjennomføres på. Han mener de gjennomføres med manglende forståelse for lokal kultur, og at det er noe av hovedgrunnen til at de internasjonale styrkene og president Hamid Karzai kanskje ikke vil lykkes.

Få fra Vesten kjenner det pashtunske folket så godt som Fredrik Barth. Sosialantropologen har levd sammen med dem, og snakker språket deres. Med sin inngående kjennskap til Afghanistan, forteller han i denne boken om landets nyere historie. Og om hva som ga grobunn til fremveksten av Taliban.

Boken gir et glimt inn i en kultur så annerledes og fjern fra vår egen, som det er mulig å tenke seg.