Flere skip på vei mot Gaza

(Tel Aviv) Jeg sitter nå her i Israel og venter på flere skip med aktivister og nødhjelp til Gaza. De neste skipene kommer trolig fra Libanon og Iran. To land med særdeles anstrengte forhold til Israel. To land som ikke anerkjenner staten Israels rett til å eksistere. Derfor er det ikke uventet at skipene fra disse landene vil bli stanset av israelerne med makt om nødvendig.

Om ikke alle viser like stor forståelse for Israels blokade av Gazastripen, så er det svært mange som forstår Israels trang til å stanse nettopp disse skipene. Det er få som ønsker at iranske våpen skal nå Gaza, enten de shippes direkte eller vi Libanon. Nå er det lite trolig at skipene fra Libanon og Iran har våpen om bord. Ingen av disse landene ønsker en åpen konfrontasjon med Israel nå. Derfor er trolig lasten nøye sjekket av de to landenes myndigheter før avreise.

Ingen skip kan legge ut fra libanesiske havner uten tillatelse fra myndighetene. Og ingen skip får tillatelse hvis de har israelske havner eller havner i israelsk-kontrollerte områder som mål. Derfor har skipet som ligger for anker i den nordlibanesiske havnebyen Tripoli, søkt om tillatelse til å gå mot Kypros. I internasjonalt eller kypriotisk farvann vil kapteinen trolig legge om kursen mot Gaza. Skipet vil bli stanset av den israelske marinen før det når Gaza. Så blir skipet trolig tvunget til havn i den israelske byen Ashdod der varene losses og fraktes videre med lastebiler til Gaza.

Skipet fra den iranske havnebyen Bandar Abbas har fått klarsignal fra egyptiske myndigheter om å seile gjennom Suezkanalen. Det vil kunne losse varene i Egypt, men vil trolig gå mot Gaza, og lide samme skjebne som skipet fra Libanon.

Sannsynligvis vil dette gå forholdsvis fredelig for seg. Verken aktivister eller israelske myndigheter ser seg tjent med en reprise på de voldelige hendelsene utenfor Israel for snart fire uker siden.

Det at den israelske aksjonen endte i et blodbad, har tvunget Israel til å lette på blokaden. Og som journalist skal jeg være ærlig med deg. Hendelsen hadde ikke vært viet like mye plass i media om ingen var blitt drept eller dødelig såret.

PS!! Da er siste meldinger at Iran har avlyst planen om å sende et skip til Gaza. Årsaken skal være at de ikke ønsker å provosere eller eskalere konflikten med Israel. I stedet melder iranske medier at noen iranske politikere vil bli med skipet fra Libanon for å markere Irans støtte til palestinerne.