Råtner på cella i Kongo

På en celle i Kongo sitter to nordmenn og råtner. Den generelle helsetilstanden svekkes stadig for Tjostolv Moland og Joshua French. De har vært syke en rekke ganger. Rammet av malaria, lungebetennelse og mer eller mindre tøffe runder med magesjau.

Tjostolv Molands helsesituasjon er langt, langt bedre enn da han ble kraftig rammet av malaria i høst. Men de er begge særdeles høyt eksponert for sykdommer i fengselet. Før eller siden vil trolig en av de to på nytt bli dødssyk.

Moland3 002

Moland og French gjør det de kan for å holde seg i god fysisk form, mens de venter på å bli overflyttet til hovedstaden Kinshasa. De mosjonerer litt i gårdsrommet mellom fengselsmurene. Ved å sørge for tilførsel av rent vann samt poteter, løk og tomater som de steker, forsøker de i det lengste å unngå nye runder med magetrøbbel.

De er dømt til døden for drap og spionasje. Dødsstraffene blir trolig ikke effektuert, og de vil trolig bli overført for soning i Norge – før eller siden. Men går det for lang tid, kan det gå aldeles galt. Norske myndigheter har så langt valgt å holde en ganske lav profil. Det sendes diplomatiske bekymringssignaler til myndighetene i Kinshasa, men det er neppe nok. Kanskje pågår det hemmelige diplomatiske forhandlinger for å få de to overført. Men klarer norske myndigheter å få de to utlevert uten at Norge først betaler inn den enorme erstatningssummen den norske stat er dømt til å betale? Straffen fikk Norge for å ha sendt spioner til Kongo.

Spørsmålet er jo om norske myndigheter egentlig ønsker å få Tjostolv Moland og Joshua French i fanget med det aller første. De er dømt uten at det er lagt frem et eneste teknisk bevis. De er dømt på indisier og åpenbart oppspinn. Norske myndigheter kan ikke la de to sone så mye som en dag basert på det amatørmessige tøvet av en rettssak som militærtribunalet i Kisangani oppviste sist høst. Da er det nok enklere om de to kommer hjem om et par år. Da kan myndighetene si noe sånt som at basert på særdeles tøffe soningsforhold, etc, synes man at de to allerede har sonet en streng nok straff. Blir de to utlevert med det første, for så å løslates, vil det i alle fall bidra til å ødelegge Norges diplomatiske forhold til det veldige afrikanske landet.

Moland3 006

Joshua French i fengselet i Kisangani (foto: Fredrik)

Nå er det ny regntid i Kisangani. Med daglige voldsomme regnskyll. Vannet fosser inn gjennom det gjennomhullede taket over cella til Moland og French. Alt blir vått. Soppen gror som aldri før på de fuktige murveggene. Det er et dårlig sted for to dødsdømte fanger å oppholde seg over lang tid. At de utsettes for et brutalt fysisk forfall er det ingen tvil om. Hva de voldsomme påkjenningene gjør med deres mentale helse, har vi allerede fått et hint om.