Det andre flyet

BøKs 003

Martin Amis: The Second Plane. September 11: 2001-2007. London: Vintage Books, 2008. Engelsk, 214 sider.

Dette er noe av det mest interessante jeg har lest på lenge. Amis er først og fremst kjent som romanforfatter. Her har han krysset inn i journalistikken. Boken består av flere essays skrevet for aviser og tidsskrifter, og et par noveller. I en av de sistnevnte, “The Last Days of Muhammed Atta”, følger han den ene av 11.september-terroristene de siste timene før angrepet på World Trade Center.

Amis tar et kraftig oppgjør med islamisme, terror, Irak-krigen, George W. Bush og hans medhjelper Tony Blair. Og han gjør det med humor. Den britiske forfatteren forsøker å komme under huden på Blair, og følger ham tett i hans siste valgkamp. Portrettet av Blair er sammen med essayet “The Wrong War” bokas beste. I den siste argumenterer han for at krigsmaskineriet som ble satt inn mot Irak, heller burde vært rettet mot land som utgjør en større trussel, som Nord-Korea.