Jeg ble avhørt av FBI

Kabul, mandag 14. januar 2008: Muhammed Ramadan skyter seg vei inn på Serena hotell i den afghanske hovedstaden. Den første som blir truffet av kulene fra den unge mannens Kalashnikov etter at han har stormet inn i hotell-lobbyen, er Dagbladets journalist Carsten Thomassen. Carsten dør noen timer senere. Den neste som blir skutt er Zennia Aguilan, en filippinsk fysioterapeut ansatt i luksushotellets spa-avdeling. To kuler gjennom brystet. Den unge kvinnen dør. Muhammed Ramadan fortsetter inn i spa-avdelingens herregarderobe. Der står den 45 år gamle amerikanske hjelpearbeideren Thor David Hesla foran et speil. Hesla blir også skutt, og dør trolig momentant. Muhammed Ramadan blir pågrepet noen timer senere. Våren 2008 blir han siktet, tiltalt og dømt for seks drap. Han blir dømt til døden, men venter fortsatt på at en høyere rettsinstans skal opprettholde dødsstraffen.

Oslo, torsdag 30. april 2009: Jeg møter som avtalt på Politihuset i Oslo for en samtale med to amerikanske agenter fra det føderale amerikanske politiet, FBI. De er i byen for å foreta avhør av flere av oss som var tilstede under angrepet mot Serena. Norske kolleger av de to amerikanerne viser meg inn til et avhørsrom. Jeg håndhilser på de to – en kvinne og en mann -og får beskjed om at jeg kan sette meg. I taket henger to kameraer. Et par skjulte mikrofoner kan evt ta opp samtalen. Den ene veggen er dekket av et speil. På den andre siden av speilet sitter norske politifolk og følger med. Sannsynligvis for å garantere at min rettssikkerhet ikke trues. De ber meg fortelle alt jeg husker fra angrepet. Videre forteller jeg om mine møter med Muhammed Ramadan, om hva han har sagt til meg og mitt inntrykk av ham.

FBI etterforsker drapet på Thor David Hesla. I Norge har politiet henlagt saken om drapet på Carsten Thomassen. Alt tyder på at gjerningsmannen er funnet og straffet. Amerikanerne vil vite mer. De vil vite hvem som stod bak. Den kvinnelige agenten forteller meg at hun har vært i Kabul, og sett Serena. Det kommer tydelig frem i løpet av samtalen at FBI-agentene har god kjennskap til Afghanistan, Pakistan og Taliban. De kjenner navn på Talibanledere og på steder i Pakistan jeg har besøkt. Området helt i vest, der Muhammed Ramadan vokste opp og levde før han ble drapsmann.

FBI får kopi av dokumentaren vi laget i februar i fjor. De får også kopi av nyhetsinnlag med intervjuer med Muhammed Ramadan. Men jeg nekter dem tilgang til råstoff. De spør om de kan få se TV2s upubliserte bilder og eventuelt notater jeg har fra intervjuene med Muhammed Ramadan. Norske journalister og redaktører har lang tradisjon med ikke å gi fra seg råstoff til politiet. Vi ønsker ikke å bli oppfattet som politiets forlengede arm. Samtidig er det jo åpenbart at vi allerede har publisert det som er mest interessant. Det materialet får FBI tilgang til.

For de amerikanske agentene handler ikke dette bare om å ha en sak mot mannen som skjøt Hesla, Carsten og de andre på Serena. De ønsker også å skaffe til veie bevismateriale mot bakmennene. Mot Talibanlederne som organiserte og stod bak angrepet mot Serena hotell. Talibanlederne som opererer i de lovløse områdene helt vest i Pakistan. Før eller senere får kanskje amerikanske myndigheter kloa i disse. Da vil angrepet mot hotellet i Kabul være noe av det de kan tiltales for. Og med det delaktighet i drapet på en amerikansk statsborger.

(Mer om angrepet på Serena hotell kan du lese om i boka Skuddene på Serena hotell).

-Det er de beste som dør

-Det er de beste som dør. De sterke, de rene av hjertet som ville og våget mest. Slik lyder Nordahl Griegs ord. Krigsreporteren som selv ble drept i krig. Hentet fra diktet De beste. Skuespiller Lise Fjeldstad leste diktet da kaptein Trond Petter Kolsets båre kom til Gardermoen. 30-åringen er den fjerde norske soldaten som er drept i Afghanistan.

Kolset

Trond Petter Kolset ville vite mest mulig om landet han tjenestegjorde i. På forsvarets skole for etterretning og sikkerhet (FSES) tok han språkkurs for å kunne kommunisere med lokalbefolkningen. Han hadde flere kontingenter i Afghanistan bak seg.

Fredag 17. april var han på vei fra NATO-leiren i Mazar e-Sharif til den norskdrevne leiren i Meymaneh lenger vest. Der skulle han treffe forloveden. Også hun tjenestegjorde i Afghanistan. Men den unge etterretningsoffiseren kom aldri så langt. Like utenfor Mazar ble kolonnen han var en del av, angrepet. En selvmordsbomber slo til, og Kolset ble drept. Kapteinen førte kolonnens eneste upansrede bil. Det kostet ham livet. At ikke alle Forsvarets biler i Afghanistan er pansrede, blir forsøkt gjort kontroversielt hjemme i Norge. Men vi som har kjørt litt rundt på det krigsherjede landets dårlige veinett vet at panser noen ganger blir for tungt for den afghanske gjørma.

Debatten flagges for det meste av skriverbords-offiserer, -politikere, -journalister og andre bedrevitere langt unna krigens helvete. Likevel bør det være klart. Kolset hadde sannsynligvis vært i live, om han hadde hatt panser.

Landcruiser

Bilen Kolset førte, fikk hard medfart.

Presis klokken 1600, tirsdag 21. april, landet et transportfly fra det svenske forsvaret på Gardermoen. Flyet takset mot Forsvarets hangar med én motor avslått – som et symbol på den falne soldat. Sakte, sakte bar seks gardister fra Hans Majestet Kongens Garde ut en kiste drapert med det norske flagget. Bak kisten, i feltuniform og rett fra Afghanistan, fulgte Kolsets forlovede.

Minnestundgmoen

Kolsets båre under minnestunden i hangaren på Gardermoen. Blandt de som tok imot båren var Forsvarssjef General Sverre Diesen, Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og Etterretningssjef Generalmajor Torgeir Hagen.

Siden de første norske soldatene landet i Afghanistan romjula 2001, har Forsvaret mistet fire mann i det krigsherjede landet. Alle har falt i kamp. I mai 2005 ble den 29-år gamle Tommy Rødningsby drept i et granatangrep i utkanten av Kabul. Han var skytter, og stod utsatt til – opp av takluka. To år senere, i juli 2007, ble Tor Arne Lau-Henriksen drept i en skuddveksling. Den 33-år gamle offiseren ble berømmet for sitt mot, og skal ha ofret sitt eget liv for å redde medsoldater. Detaljer rundt skuddvekslingen er holdt hemmelig fordi Lau-Henriksen tjenestegjorde i Forsvarets spesialstyrker. Bare fire måneder senere, i november samme år, falt nok en norsk soldat i Afghanistan. 22-år gamle Kristoffer Sørli Jørgensen ble drept av en veibombe som eksploderte rett under bilen han førte. Også det var en upansret Landcruiser. Jørgensen ble drept momentant i den svært kraftige eksplosjonen. Sidemannen ble invalidisert for livet.

Det koster å ha soldater i krig. Det vet de som sender dem ut, og det vet de som reiser. Det vet også de som sitter igjen hjemme.

(Alle foto: Forsvaret)

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.