Simons historie

(Bergen) Den nasjonal scene har satt opp et stykke som handler om norske soldater i utenlandstjeneste. 19 år gamle Simon lar seg verve, og reiser i krigen. Stykket er basert på hvordan Simon takler krigshandlingene han eksponeres for, og hvordan han ikke takler hjemkomsten særlig bra.

Det er et viktig tema dramatikeren Stig Amdam tar fatt i. Flere tusen norske menn og kvinner har tjenestegjort i krigssoner i Afghanistan, Irak og på Balkan de siste årene. Rundt 25 000 tjenestegjorde i Libanon i årene 1978-98. Noen av disse soldatene har blitt utsatt for ekstreme påkjenninger og inntrykk. Hvilken garanti har vi for at det går bra når de kommer hjem, og for at de klarer å tilpasse seg et vanlig liv? Vi vet at ikke alle takler påkjenningene. Selv tjenestegjorde jeg i Libanon på begynnelsen av 90-tallet. Idet vi landet på norsk jord ble vi dimmitert med takk, medalje og en feit sjekk fra Forsvaret. Senere hørte jeg aldri noe mer. Det har blitt bedre. Idag er mulighetene for å følge opp de enkelte soldatene større, men er de gode nok?

Det er et stort problem at vi ikke vet hva soldatene utsettes for. I et moderne demokrati burde velgere og beslutningsltakere få langt større innsyn i hva utenlandsstyrkene i feks Afghanistan driver med, enn vi får i dag. Rundt 150 norske spesialstyrker er stasjonert i Kabul-området. Vi journalister har ikke tilgang til disse soldatene. Det betyr at Forsvaret avgjør hvor mye og hvilken type informasjon som skal tilflyte offentligheten. Det er ikke bra at Forsvaret og norske myndighetene ikke ønsker noen form for ekstern kontroll av hva disse spesialsoldatene driver med. Det er grunn til å tro at det netopp er disse styrkene som utsettes for de mest traumatiske inntrykkene.

Det er flott at teaterstykker blir brukt til å kommentere aktuell samfunnsdebatt slik som Simons historie gjør. Stykket bør være obligatorisk for alle som har tenkt til å verve seg til utenlandsoppdrag, eller har kommet hjem etter å ha vært i krigen. Ingen deltar i krig uten å bli preget av det. Simons historie forteller hvor galt det kan gå.