Frykter angrep etter presidentvalget i USA

(Bagdad) Det er 40 år siden sist amerikanerne gjennomgikk et presidentskifte mens nasjonen var i krig. Det er en sårbar overgangsperiode USA nå går inn i. I tiden fra presidentvalget torsdag 4. november til innsettelsen av George W. Bush’ etterfølger 20. januar neste år, er derfor amerikanske styrker satt i høyere beredskap.

Amerikanske militære ledere her i Irak og i Afghanistan anser de neste tre månedene for mer usikre, og frykter økt aktivitet fra fiendtlige styrker. Det verste scenariet de ser for seg, er angrep av et slikt omfang at det krever direkte handling fra presidentens side. Som Commander-in-Chief – øverstkommanderende – hviler enormt ansvar på presidentens skuldre. Skulle væpnede grupper lykkes i et spektakulært angrep før 20. januar, er det fortsatt Bush som er øverstkommanderende. Men det er utenkelig at han iverksetter voldsomme tiltak uten å konferere med sin etterfølger – enten han heter Obama eller McCain.

Her i Irak har de amerikanske generalene sørget for å styrke etterretningen i forkant av presidentvalget. Samtidig ønsker de så raskt som mulig å starte briefingen av USAs nyvalgte president, slik at han er best mulig forberedt når han tar over kommandoen 20. januar neste år.

Sist USA var i krig da nasjonen gikk inn i en overgangsperiode mellom to presidenter, var i 1968. Mens Vietnamkrigen raste på sitt verste, ble republikaneren Richard Nixon den første tirsdagen i november valgt til ny president. Han tok over etter demokraten Lyndon B. Johnson 20. januar 1969. (Johnson hadde da vært president i litt over fem år. Som John F. Kennedys visepresident overtok Johnson presidentembedet bare et par timer etter at Kennedy ble skutt og drept i Dallas 22. november 1963. Året etter vant han presidentvalget).