Sivile afghanere bombes av våre allierte

Det siste året er rundt åtte tusen mennesker drept som følge av krigshandlinger i Afghanistan. Det er det høyeste tallet siden angrepet og invasjonen høsten 2001. Nærmere tre hundre av disse er utenlandske soldater (2 norske). Vel halvparten er militante (fra Al Kaida, Taliban og andre mindre grupper). Mellom 1500 og 2000 av de drepte er sivile.

Mange sivile afghanere blir drept i angrep gjennomført av den amerikansk-ledede internasjonale styrken i landet. Hver gang det skjer, øker naturlig nok sivilbefolkningens motstand mot det internasjonale militære nærværet i Afghanistan betraktelig. For å si det enkelt: Når et bryllupsfølge bombes øst i landet, øker motstanden mot ISAF-soldatene også vest i landet. Sikkerheten til alle soldatene, også de norske, svekkes som følge av feilbombing.

Og denne helgen har i så måte vært en særdeles dårlig helg i Afghanistan. Ifølge lokale myndigheter ble to biler med bryllupsgjester bombet fredag. Over 20 ble drept i dette angrepet som skjedde nordøst i landet, like ved grensa til Pakistan. Amerikanske styrker hevdet at det var gerlijasoldater som ble drept. Men bildene fra sykehuset iKunar viser flere unge menn som ikke så ut som geriljasoldater – disse er normalt kledd i tradisjonelle drakter og har skjegg. Afghanistans president Hamid Karzai hadde knapt rukket å beordre full granskning før meldingene tikket inn om at enda et bryllupsfølge var bombet. Denne gangen litt lenger sør. De første amerikanske kommentarene avviste også søndagens bombingsom et angrep mot sivile. Men bildene fra sykehuset i Jalalabad viser skadde barn. Så mange som 35 sivile ble ifølge lokale myndigheter drept i dette angrepet.

Hvorfor bryllupsfølger? At bryllupsfølger angripes av vestlige styrker har skjedd før, både i Afghanistan og Irak. Årsaken er at mange mennesker samler seg og går eller kjører samlet avgårde. I tidligere tilfeller har jo også gledessalutter med automatvåpen bidratt til å styrke mistanken om at det er snakk om geriljakrigere med alt annet enn fest og feiring på hjernen. Det skal ikke ha blitt løsnet skudd fra bryllupsfølgene som ble bombet denne helgen.

Det er lett å forstå at mange av soldatene i Afghanistan er redde, og raske på avtrekkeren. Det har vært mange angrep mot de internasjonale styrkene den siste tiden. Jeg har selv havnet midt oppe i angrep hvor målet har vært å drepe så mange vestlige som mulig, og vet hvor skremmende det kan være. Men det er særdeles dårlig selvforsvarsstrategi ikke å sjekke nøye hva det er man skyter mot. Når sivile rammes på denne måten, blir jobben til islamistene som forsøker å rekruttere nye geriljasoldater enklere. Derfor er det viktig at afghanerne ser at de internasjonale styrkene tar det som skjedde i helgen på alvor. Bare ved å vise at de vil finne ut hva som gikk galt og hvem som er ansvarlige for det som ser ut til å være to tilfeller av særdeles stygg feilbombing, vil de internasjonale styrkene kunne overbevise afghanerne om at det ikke er de som er fienden. Norge og våre allierte er i Afghanistan for å beskytte og hjelpe afghanerne. Det budskapet er ikke like lett å fange opp for afghanerne etter en helg som dette.