Hva skjedde egentlig i Kabul?

Hva var det egentlig som skjedde i de dramatiske timene på Hotel Serena 14. januar? Hvordan og hvorfor døde Carsten Thomassen? Dette er spørsmål som norske myndigheter så langt ikke har vist tilfredstillende interesse av å finne svar på. Det har de overlatt til afghanske myndigheter. Det er synd. For er det én ting som er åpenbart, så er det at afghanske myndigheter ikke er istand til å styre og kontrollere sitt eget land. Det er jo nettopp derfor Norge og en rekke andre nasjoner har styrker stående i Afghanistan.

Tre departementer har lagt fram sine rapporter (Utenriks-, justis- og forsvarsdepartementet). Men det ser ikke ut som om myndighetene først og fremst vil finne ut hva som faktisk skjedde på Serena. Hadde de vært det, hadde de kontaktet oss journalister som var der, og bedt om vår versjon. Departementene har først og fremst opptatt av å finne ut hva deres egne folk gjorde.

Fra det øyeblikket Carsten Thomassen ble skutt og falt såret om, til han ble evakuert av norske soldater, gikk det nærmere to timer. Nesten hele tiden var sju norske kolleger samlet rundt Carsten. Vi har informasjon som kan bidra til å gi svar på spørsmål som hvorfor det tok så lang tid før Carsten ble fraktet vekk, og hva slags hjelp som ble gitt før det norske evakueringslaget kom. Vi kan bidra til å gi svar på spørsmål som er reist om mer kunne vært gjort for å redde Carstens liv. Men ingen av oss er så langt intervjuet eller avhørt. Hvis norske myndigheter virkelig hadde vært opptatt av å finne ut mest mulig av omstendighetene rundt Carstens død, hadde de kontaktet oss for lenge siden. Det er over en måned siden dramaet i Kabul. Vi sitter kanskje med verdifull informasjon, derfor bør denne innhentes så raskt som mulig.

Jeg var kontaktpunktet mellom oss journalister i respsjonen og norske myndigheter (UD, ambassaden, politiet og Forsvarets evakueringslag). I utenriksdepartementets egen rapport blir det gjentatte ganger referert til telefonsamtaler mellom meg og deres folk. Uten at de har hentet inn informasjon fra meg om hva som faktisk ble sagt i disse samtalene. Det er ikke bare slurvete, det er direkte frekt. Det var en svært uavklart og kaotisk situasjon på Serena i timene etter angrepet. Derfor er det spesielt viktig å hente inn mest mulig informasjon om hva som skjedde for å kunne danne seg et riktig bilde.

Det er afghansk politi som har ansvaret for etterforskningen. Det bør ikke norske myndigheter slå seg til ro med. Norske myndigheter burde satt igang egen etterforskning eller granskning for lenge siden. Først etter sterkt press fra Carstens familie, vil norsk politi nå foreta seg noe. Jeg håper de vilgjennomføre avhør, eller ta opp forklaring av oss som var der. Det blir også høring i Stortinget. Jeg vet at opposisjonen ønsker vår versjon. Men det er enda noen uker til høringen. For hver uke som går, blir det kanskje vanskeligere å huske detaljer. Detaljer som kan være viktige.

Det er ikke sikkert myndighetene trenger bekymre seg for resultatet av en høring eller politietterforskning. Men de bør absolutt bekymre seg for beskyldningene om at de ikke foretar en grundig nok jobb med å finne ut hva som skjedde på Serena. Jeg kjenner meg veldig godt igjen i Utenriksdepartementets beskrivelse av kaoset som rådet i timene under og etter angrepet. Jeg kan verifisere mange av opplysningene i rapporten. Men jeg kan også bidra til å utdype noen punkter. Ikke minst når det gjelder hva som ble sagt når det gjelder antall skadde nordmenn og hvor alvorlige skadene var.

Jeg har gitt uttrykk for min misnøye i flere medier. Jeg er misfornøyd med måten norske myndigheter har håndtert situasjonen på i ettertid. Men, jeg har mye godt å si om hvordan situasjonen ble håndtert på hotellet mens dramaet pågikk. I en avis ble jeg sitert på at man ikke kan stole på norske myndigheter. Det har jeg aldri sagt, og langt mindre ment. Det jeg forsøkte å uttrykke, var at det først og fremst var vi, Carstens kolleger, som hadde hovedansvaret for å få ham evakuert til sykehus. Selvfølgelig skal norske myndigheter bistå oss så godt de kan i en slik situasjon. Men vi kunne selvfølgelig ikke regne med at norske myndigheter skulle sørge for en evakuering. Mitt forsøk på å løfte litt av ansvaret av skuldrene til utenriksministeren, eller hvem det nå er folk mener hadde ansvaret for at evakueringen tok så lang tid, strandet.

Jeg ser fram til både høring og norsk politietterforskning.En nordmann ble drept og en annen hardt skadet 14. januar. Det er viktig at vi får vite mest mulig om hva som skjedde på Serena. Ikke minst tror jeg det er viktig for Carstens familie at myndighetene viser vilje til å granske det som skjedde – så grundig som mulig.

Se hele dokumentaren “Skuddene i Kabul” på TV 2 Sumo

21.feb.2008 @ 17:39av Selvopptatt

Er det ikke utrolig hyklersk av pressen å fokusere så mye på en død journalisn t, all denne overfeokuseringen hadde aldri skjedd om det var en fra en annen yrkesgruppe som hadde dødd. Hvorfor er journalister så mye viktigere enn andre personer?

21.feb.2008 @ 18:05av Sulten

Det blir hele tiden nevnt dette med hvor lang tid det gikk; og man kan nesten merke undertonen fra media om at de veldig gjerne vil ha en syndebukk (gjerne UD) for å tømme sin fortvilelse og sorg.
Om det virkelig var slik at det burde kunne ordnes fortere; burde det vel ikke være verre enn at en av dere praiet en bil og kjørte han selv?? Nei; stemmer det: er jo kabul det er snakk om; en av verdens farligste byer. sier seg selv at uforutsette ting kan skje som tar tid.
Synes det begynner å bli for mye av det gode alt dette maset om han Carsten fyren; selv om det er tragisk hva som skjedde.
Fyren reiste frivillig til en av de farligste stedene i verden, og han har aldri vært mer spesiell enn alle andre skribenter i akersgata, så la minnet hans får litt privatliv og slutt å grav etter noe som ikke finnes..

Hvor mange barn har dødd pgr av krigshandlinger mens jeg skrev dette innlegget vet jeg ikke; men dere burde forkusere på slike (viktige) ting, og ikke kaste bort tiden på en nordmann som frivillig stakk ned å lekte blink med J.G Støre.

21.feb.2008 @ 18:34av Fredrik

Til Sulten, det er selvfølgelig ikke slik at vi leker blink når vi reiser til krigssoner for å rapportere. Dette er nok en karakteristikk du kommer med fordi innlegget ditt er anonymt. Tviler på at du tør stå fram med dette.
At det gikk lang tid før Carsten ble evakuert er jo et viktig poeng. Men hvis du ser hva jeg har skrevet, og hva jeg har sagt tidligere, så vet du at jeg er enig med deg i at det først og fremst var vi som stod sammen med Carsten som hadde ansvaret for å få ham avgårde. Men når en nordmann blir drept, forventer jeg at norske myndigh
eter etterforsker drapet – når det skjer i et land som ikke er istand til å foreta en skikkelig etterforskning.

Til selvopptatt.
Jeg kan ikke se at drapet på Carsten får uforholdsmessig stor dekning. Det er engang slik at drap på nordmenn får mer omtale enn drap på utlendinger. Vi kan selvfølgelig ikke dekke alle drap i utlandet like bredt.
Det er viktig å huske på at angrepet på Serena var historisk i norsk målestokk, ikke bare fordi to nordmenn ble skutt, men fordi dette var det første attentatet rettet direkte mot et sted en norsk utenriksminister befant seg i nyere norsk historie.
Det er medias oppgave å undersøke om det har foregått noe kritikkverdig, ikke minst fra de norske aktørenes side. Derfor er det viktig å få bragt på det rene om:
-UD og ambassaden gjorde det man kunne forvente av dem,
-PST/Støres livvakter gjorde det man kunne forvente,
-Forsvaret gjorde det man kunne forvente,
og ikke minst om
-Journalistene på Serena gjorde det man kunne forvente.
Synes du dette blir kjedelig, anbefaler jeg at du dropper å bruke tid på å lese den typen innlegg jeg har skrevet her. Du finner sikkert mye annet spennende lesestoff på nettet.

Fredrik

21.feb.2008 @ 18:43av Elriko

Først og fremst vil jeg si at det er beklagelig at Carsten døde.

Men når det er sagt, så skal det nevnes at alle journalistene i følge var gjort oppmerksomme på farene det innebar ved å reise ned til Kabul. De får jo til og med dekket sikkerheten sin tildels av PST. Ingen tvang journalistene ned dit..
Jeg synes journalistenes vrede ovenfor UD og at UD ikke klarte å evakuere Carsten før , er grunnløst.
Det er jo en selvfølge etter en slik handling å kunne uttrykke den sinne og handlinglammelsen man følte under hendelsen mot en person/entitet.
Dermed skal det sies det var ikke UD som indirekte drepte Carsten, det var faktisk terroristene som gjorde det direkte med sine våpen.
Så det å holde UD ansvarlig for en 3. parts
terrorist handling føler jeg er feighet.. Det blir for lett.

Hvis Gresvig hadde blitt drept i Irak hadde vel Dagbladet holdt USA ansvarlig.

Summen av visa er, helt seriøst, lei
Blackwater Sec. eller lignende, de er
mestere på å passe på egne klienter uansett hva det koster.

Men
som de sier : ‘hinsight is 20/20″

21.feb.2008 @ 19:04av NN

Hadde Utenriksministeren gjort som Forsvarsministeren og Justisministeren gjorde på sine besøk til Kabul, og bodd på den norske basen der, kunne hele episoden vært unngått. Angrepet på hotellet ville riktignok trolig skjedd uansett, ettersom den norske delegasjonen neppe var målet, men ingen norske ville vært involvert. UD ønsket at besøket skulle ha et sivilt preg, og dette gikk ut over sikkerheten. Det minste UD kan gjøre er å ta litt selvkritikk og erkjenne at ting kunne vært gjort anderledes, men dessverre gjør dem som vanlig er blant myndighetene her i landet, og skyver ansvaret over på alle andre.

21.feb.2008 @ 19:07av Fredrik

Hvis du leser gjennom en gang til vil du se at jeg ikke gir UD skylda for det som skjedde.
Tvert imot. Men jeg mener at myndighetene burde vært opptatt av å få alle kort på bordet. Selvfølgelig er det slik at det er vi som har ansvaret for sikkerheten. Noe annet er det nok ingen av oss som reiser til risikoområder som mener.
Når det gjelder PST er det du skriver feil. De har ikke ansvar for oss, og tar heller ikke ansvar for oss. Det forventer vi heller ikke at de skal gjøre.

Fredrik

21.feb.2008 @ 20:17av Telemark

Hadde vi holdt oss vekk fra Afgahnistan hadde alt dette som det strides om ikke skjedd. Hele Afgahnistan-affæren er en håpløs sak og for lengst en tapt krig. Motstandskreftene blir sterkere og sterkere for hver eneste sivil afgahner som blir drept. Bombingen og raseringen av landet deres vil aldri føre til seier for imperialisten USA og dets medløpere Det går med dem som med Sovjet-Samveldet. De fikk sitt totale nederlag i Afgahnistan. Lærer vi ikke en tøddel av historien???Og hvor mange norske soldater er vi villige til å ofre for en høyst tvilsom sak? Jeg bare spør.

22.feb.2008 @ 22:28av Hans Kr.

Jeg klarer ikke å se at Fredrik Græsvik et eneste sted forsøker å legge skylden på noen.
Han ber om en forklaring på en del spørsmål. Det synes jeg faktisk som endel av den norske befolkning er helt riktig.
Hvorfor skal vi ikke kunne få svaret på disse?
Ved å analysere sine feil, kan man lære, og KANSKJE unngå å gjøre de samme feil en gang til.
Og det er vel det Græsvik, og andre norske journalister er te etter i denne sammenhengen.

Norge er en del av en konfliktfylt verden, og vi har valgt å delta i endel operasjoner i så måte.
Dermed må vi lære av det som skjer, og håpe at vi har lært så mye at det ikke gjentar seg.

Når det gjelder det å holde se gutenfor Afghanistan er vel ikke det noe å diskutere her.
Vi står der nede med styrker, fordi det faktisk er et flertall på Stortinget for det. Vi deltar i en internasjonal styrke for å forsøke å bidra til stabilitet i et konfliktfylt område.

22.feb.2008 @ 23:49av Stig

Det virker som om de fleste som har kommentert bloggen til Fredrik ikke har lest den grundig nok og forstått hva han egentlig sier. Det er bare Hans Kr. som virkelig har forstått det han prøver å si.
En masse svada om at hadde vi ikke vært i Afghanistan så hadde ikke dette skjedd, at hadde det ikke vært en journalist som ble drept så hadde ikke media dekket det så mye og bla bla bla.

Men sånn går det vel når folk skal kommentere saker og ting de overhodet ikke har greie på. Og de samme folka får jo dødsangst bare de krysser kommunegrensa. Så å forvente at de skal forstå større ting enn at søppelavgifta går opp er kanskje for mye forlangt.

Og som Fredrik skriver, hvis det blir for kjedelig det han skriver i sin blogg så ikke kast bort tiden med å lese det. Det finnes masse andre ting på nettet man kan bruke tiden sin på. Som f.eks. om naboen tjener mer enn deg. Bruk tiden på sånne ting dere. Det har dere mye mer igjen for og la Fredrik Græsvik og de andre dyktige journalistene dekke det som skjer utenfor kommunegrensa.

23.feb.2008 @ 06:31av C. C. Magellan

Carsten Thomassen var tidligere journalist i Klassekampen. Det er derfor rimelig å anta at hans “misjon” i Afghanistan var å sverte USA spesielt og Vesten generelt. Dagbladet ansetter jo folk andre ikke vil ha. Men selv kommunister er ikke immune mot kuler. Beklagelig at det gikk som det gikk, men det kunne gått verre…

13.mar.2008 @ 17:26av Hans K
r.

Den kommentaren kunne du faktisk spart deg for C.C. Magellan. Du beskriver faktisk et menneske som ble skutt og drept på jobb. Og han har familie hjemme, som også er i stand til å lese.

Jeg er heller ikke nødvednigvis enig i alle vinklinger som Dagbladet, NRK eller VG lager på sine reprotasjer, men jeg kunne aldri tenkt meg å skrevt slikt om et menneske som er drept. Så mye respekt har jeg overfor journalisten som person, om jeg ikke har det for eventuelle meninger og synspunkter h’n måtte hevde.

12.apr.2008 @ 16:24av C. C. Magellan

Herr Hans Kr.

Jeg syns ikke døden skal skygge for et menneske sine gjerninger. Selvsagt var det uendelig tragisk at Thomassen døde pga islamsk aggresjon. Paradokset er at Thomassen hadde utstrakt forståelse for de krefter som tok livet av ham…

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.