Norske utenlandssoldater

9a4574830c6b517f983e8235e1f0f91f[1]
Knut H. Grandhagen, Kenneth Been Henriksen, Anne Kari Rom og Stine Walmsnæss Skjæret: Kampklar. Norske soldater i fredens tjeneste.
Oslo, N.W. Damm & Søn, 2007. 294 sider.

Denne boka bør være obligatorisk for alle norske soldater som skal delta i internasjonale operasjoner, og deres familier. Ved å trekke på erfaringer fra 1995 til 2005 tegner de fire forfatterne et bilde av hvordan et skarpt utenlandsoppdrag arter seg for de som reiser ut. Det handler mye om følelser, tanker og reaksjoner. Med fagkunnskapen til Rom (lege) og Been Henriksen (prest) forteller Grandhagen og Walmsnæss Skjæret om hvordan det er å reise ut. Vekk fra familie og venner for å jobbe i krigen noen måneder.

Det var en slik bok jeg ønsket å lese, men aldri fant før jeg dro til Libanon i 1992. Her får den reiseklare soldaten og de pårørende svar på mange spørsmål. Boka forklarer også langt på vei hvorfor utenlandssoldatene oppfører seg som de gjør når de er ute og den første tida etter at de kommer hjem. Om rastløshet og reaksjoner.

Kampklar er også spennende lesing for alle tidligere soldater med utenlandsoppdrag bak seg.