Bok om krig og katastrofer

Jan Egeland

Jan Egeland: Det nytter. Rapport fra frontlinjene. Oslo, Aschehoug 2007. 320 sider.

Jan Egeland langer kraftig ut mot Bush-administrasjonen, Israel, Zimbabwes egenrådige leder Robert Mugabe og Sudans regjering i denne boka. Noe han forsåvidt også gjorde som FNs visegeneralsekretær med ansvar for humanitære spørsmål og nødhjelp. Men i denne boka slipper han å tilsløre sine meninger i diplomatisk tåkeprat.

Det nytter handler primært om tida som Kofi Annans høyre hånd fra 2003 til 2006. Egeland markerte seg på en rekke felt, kanskje mest i hjelpearbeidet etter Tsunamien, etter Libanonkrigen i fjor og i Darfur. Jan Egeland er en mann kjent for å si tydelig ifra. Med det skapte han seg fiender som FN-topp, kanskje spesielt i USA.

Jan Egeland er spesielt tydelig i kritikken av USAs mislykkede felttog i Irak. Egeland støtter seg til Johns Hopkins University’s dødstall på rundt 600.000 drepte irakere i kjølvannet av USA-invasjonen. Hvis dette tallet stemmer, er den humanitære situasjonen i Irak den verste i verden og langt verre enn det den var de siste femten årene Saddam Hussein satt med makten.

Jan Egeland er en av de som har fått ufortjent lite oppmerksomhet for arbeidet med den hemmelige Oslo-kanalen som førte til Oslo-avtalen mellom Israel og palestinerne i 1993 (skjønt i ettertid er det kanskje like greit ikke å bli forbundet med dette velmente men for lengst havarerte fredsinitiativet…). Det var utenriksminister Thorvald Stoltenberg og hans statssekretær Jan Egeland som i 1992 sørget for at en hemmelig bakkanal kunne opprettes mellom israelske og palestinske forhandlere i Oslo. Avdøde utenriksminister Johan Jørgen Holst arvet Oslo-kanalen da han tok over etter Stoltenberg, og mottok sammen med ekteparet Mona Juul og Terje Rød-Larsen det meste av hyllesten for arbeidet.

Egelands bok er en viktig bok fordi den er en tilsynelatende ærlig beskrivelse av hvordan verdens urettferdighet blir forsøkt bekjempet. Interessant lesing for alle som er opptatt av internasjonale forhold.

03.nov.2007 @ 00:30av Antisososialist

Nok en gang driver du altså PR for en antiamerikansk bok, dene gang skrevet av antivestlige Egeland.
Dere koker nok godt i sammen tenker jeg