Darfurs historie

sudanbok

M.W. Daly: Darfur’s Sorrow. A History of Destruction and Genocide. Cambridge University Press, 2007. Engelsk, 368 sider.

Denne boka gir en grundig gjennomgang av Darfurs politiske historie gjennom de siste 130 årene. Daly har skrevet boka for å forklare hvordan regionen ble kastet ut i borgerkrig. Den forklarer hvordan myndighetene i Kartum har drevet et politisk spill for å fordrive Darfurs svarte sivilbefolkning til fordel for de arabiske makthaverne.

Nå settes snart norske styrker inn i Darfur. Den internasjonale styrkens hovedoppgave blir å beskytte sivilbefolkningen for overgrep fra Sudans myndigheter og regionens geriljagrupper.