Bok om Darfur

Sudanbok

Julie Flint og Alex de Waal: Darfur. A Short History of a Long War. London, Zed Books, 2005. Engelsk, 152 sider.

Dette er boka som gir litt mer bakgrunnsinformasjon om konflikten vest i Sudan enn det de få nyhetsreportasjene som kommer ut fra Darfur gjør.

Forfatterne gir en kort oppsummering av historien som førte til konflikten mellom Darfurs svarte og arabiske befolkning. Den beskriver hvordan de svarte i Darfur kjemper mot de arabiske makthaverne, og hvordan Janjaweedmilitsen har fått herje fritt med tillatelse fra myndighetene i Kartum.