Bok om Irak-krigen: Cobra II

Gordon/Trainor: Cobra II

Michael Gordon og Bernard Trainor: Cobra II. The Inside Story of the Invasion and Occupation of Iraq. Atlantic Books, London 2007. Engelsk, 747 sider.

Dette er nok en bok som handler om mye av det Bush-administrasjonen og Pentagon glemte da de la planene for å angripe Irak. Den handler om de mange feilene som ble gjort før, under og etter krigen.
New York Times journalisten Michael Gordon var embedded med amerikanske styrker under invasjonen i mars og april 2003. Bernard Trainor er pensjonert general fra US Marine Corps.
Dette er spennende militærhistorie. Forfatterne skildrer i detalj flere av de hardeste slagene amerikanerne måtte sloss på vei til Bagdad. Og de beskriver hvordan dårlig planlegging og for få soldater førte til gjentatte tabber. De slakter også det dårlig forberedte forsøket på å etablere en siviladministrasjon rett etter at regimet i Bagdad falt.

16.jun.2007 @ 17:25av Hans Kr.

Med bakgrunn i denne boken, og flere andre bøker, rapporter og betraktninger som har kommet etter invasjonen i Irak, samt den bakgrunn du har fra å dekke konflikten.
Hva vil/kan du si om dette har endret ditt eget syn på om dette var en ivasjon eller en frigjøring?
Med andre ord, har dette fått deg i ettertid til å se konflikten i et annet lys?

16.jun.2007 @ 19:33av Fredrik

En invasjon var det, og forsaavidt ogsaa en frigjoering fra Saddam regimet. Men jeg har hele tiden stilt meg kritisk til begrunnelsen amerikanerne hadde. De fant jo ikke WMD i Irak. Og gjennom hele krigen har stusset paa det faktum at de ser ut til aa mangle en overordnet strategi. Det hele virker veldig amatoermessig.

09.sep.2007 @ 00:34av kent

Eller var det oljen USA var etter ? Hva tror du Fredrik, er sa sitt neste mål Iran og videre Syria ? Noen har hvisket meg det i øret. Hører de har tenkt på en rørlinje (pipeline) som kan frakte oljen sikkert og greit gjennom irak, iran, syria + noen andre land som usa har kontroll over. For å sikre enkle og greie leveranser av olje til statene. Hørt noe om dette ?

09.sep.2007 @ 16:34av Fredrik

Hei.
Ja jeg tror oljen er viktig. Jeg tror USA, ifrykt for at regionen skal destabiliseres og oljeleveransene utbli, av den grunn er mer opptatt av å gå militært inn i denne regionen enn i andre kruttønner. Men mye har jo så langt bare blitt verre og mer ustabilt med amerikanernes inntog i Irak (se oljeprisene). Vi får vel alle – både du og jeg og Bush – håpe på at situasjonen bedres snart og at oljeprisen faller (selv om vi nordmenn taper på det – vi er vel kanskje den nasjonen som har tjent mest pernger på krigen i Irak?)