Skyt ikke på israelerne!

Engasjert seer spør om jeg synes palestinerne har rett til å skyte på israelske soldater på Vestbredden. Jeg mener at alle – også palestinerne – har rett til å skyte for å forsvare seg selv. Med det mener jeg at de har rett til å skyte hvis de er direkte truet på livet. Men jeg er ganske sikker på at palestinerne ikke vinner noe på å skyte mot israelske soldater, med mindre det er for å redde eget eller andres liv i en situasjon hvor disse er direkte truet. En væpnet konflikt mellom israelere og palestinere vil ende med israelsk militær seier.

Mange argumenterer med at palestinerne har rett til å skyte mot eller på andre måter angripe de israelske soldatene fordi soldatene er okkupanter på palestinsk land.
Men palestinske angrep mot israelerne vil bare bidra til å høyne konfliktnivået. Hver gang dette skjer, ser vi hvordan israelerne svarer med massive motangrep. Den israelske militærmakten er for sterk for palestinerne.

Jeg tror på politiske løsninger. Jeg tror at palestinerne tjener mest på å få internasjonal hjelp til å presse israelerne til å gi opp okkupasjonen av Vestbredden. Israels ulovlige okkupasjon av de palestinske områdene på Gaza og Vestbredden har siden 1967 kostet Israel dyrt. Økonomisk, i form av menneskeliv, og ikke minst moralsk. En stor del av Israels befolkning – også den jødiske – har forlengst vendt bosettingspolitikken ryggen. Stadig flere ønsker å avvikle bosettingene på Vestbredden og å trekke landets styrker ut. Jeg tror dette vil skje, fordi Israel ikke har noe valg. Og jeg tror væpnede palestinske angrep bare vil forlenge denne prosessen.

image5 Omstridt område: Klippemoskeen i den israelsk-okkuperte delen av Jerusalem, med jødenes Klagemur nederst i bildet.

Når det gjelder israelsk tilbaketrekking mener jeg at Israel ikke har noe valg av flere grunner. Det er et stadig større press fra Vesten for å få Israel til å trekke seg ut fra landområdene de ulovlig har tatt seg til rett på. Det er stadig mindre intern politisk vilje til å bære alle kostnadene – både de økonomiske og menneskelige – som en okkupasjon medfører. Det er stadig mindre vilje blandt vernepliktige israelske soldater til å gjennomføre plikttjeneste som okkupanter. En tilbaketrekking er eneste mulighet for Israel til å inngå varige fredsavtaler med landets arabiske naboer som idag ikke annerkjenner Israel. Mitt inntrykk er at det i Israel er en stadig større diskusjon rundt det moralske aspektet ved å okkupere land, og å undertrykke et folk.

Og så er det det demografiske “problemet”. Det var dette tidligere statsminister Ariel Sharon forstod da han gjorde helomvending i sin bosettingspolitikk og beodret tilbaketrekking fra Gaza samt et par bosettinger på Vestbredden. Hvis Israel annekterer de palestinske områdene må palestinerne få stemmerett hvis Israel fortsatt skal være et demokrati. I så fall vil Israels jødiske befolkning “slite” med et arabisk befolkningsflertall. Det tror jeg ikke de ønsker.

Tilbake til spørsmålet. Jeg tor ikke palestinerne tjener noe på å skyte på okkupasjonssoldatene. De har gjennom sine opprør (Intifada) gjort verden oppmerksom på palestinernes håpløse situasjon. Jeg tror de har langt mer å vinne på å utnytte den internasjonale støtten de har fått opp gjennom årene ved å presse fram varige politiske løsninger og avtaler som er til det beste – både for arabere og jøder bosatt i området vest for Jordanelven.