I’ll cry if I want to

Chelseas julebord er nødt til å være en selsom affære. I et hjørne av rommet står Ashley Cole med et luftgevær og speider etter praktikanter, i et annet står John Terry med en fotballfrue som ikke nødvendigvis er hans egen, og på bordet spiller David Luiz Twister med seg selv. Men best av alt – på scenen leverer Roman Abramovich en ektefølt men atonal karaoke-versjon av «It’s my party». For det er det jo.

Les videre

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.