Dette skjer hvis man snubler i dietten…

[flowplayer src=’https://blogg.tv2.no/emilie/files/2011/11/NR2-NY.m4v’ splash=’https://blogg.tv2.no/emilie/files/2011/11/NR-2.jpg’]

 

Emilie er i Sommarland i Bø. Der er det flere fristelser, men hør hva som skjer når man snubler i dietten.

Emilie i startgropa.

[flowplayer src=’https://blogg.tv2.no/emilie/files/2011/11/NR1-NY.m4v’]

 

Emilie har akkurat begynt på den store forandringen. Det koster. Mye som før var naturlig og hverdagslig må hun nå holde seg unna. Se klippet for å høre om Emilies erfaringer.

 

 

Emilie kan du følge her

I høst skal vi følge Emilie Stokke her i Happy Day. Hun er en jente på 22 år som har bestemt seg for å legge om livet sitt. Hun vil nemlig ikke være en dundre på hundre! Utover høsten kommer vi til å poste klipp og annen info om Emilie her på denne bloggen.

 

Det er Happy Day-redaksjonen som poster innleggene, ikke Emilie selv.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.